Aandacht voor het gehandicapte kind

De maand juni was een maand waarin aan het gehandicapte kind bijzondere aandacht werd gewijd. Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Een gehandicapt kind is in zijn gevoelens vaak heel normaal. Het kind heeft minder mogelijkheden dan anderen en is daarom vaak zeer gevoelig voor aandacht en waardering. Deze kinderen hebben minder mogelijkheden maar zijn niet minder menselijk. Ze beleven hun mens zijn op een eigen unieke manier en ontwikkelen vaak karaktereigenschappen die niet gemakkelijk herkend worden.

De bureaucratische aanpak van de zorg voor deze kinderen gaat vaak voorbij aan hun bijzondere gevoelsleven. Gemakkelijk wordt er met medelijden op hen neergekeken en worden er wegen gezocht om hen te helpen. Eenzijdige hulp aan deze kinderen werkt vaak averechts omdat het gemakkelijk als vernederend wordt ervaren. Ook het gehandicapte kind heeft iets te bieden om anderen te verrijken.

De aandacht voor het gehandicapte kind is geen exclusieve taak van de gehandicaptenzorg of de ouders, maar van de hele omgeving. De omgeving heeft de verantwoordelijkheid te zorgen dat het kind zich thuis voelt in hun midden en het kind zal op een eigen manier ook proberen de omgeving te verrijken. Dan kan het gehandicapte kind uitgroeien tot een gehandicapte volwassene die op een eigen manier aan het maatschappelijk welzijn kan bijdragen.

We kennen genoeg gehandicapten die iets moois hebben gepresteerd in de sport, in de kunst en op vele andere terreinen. Vanzelfsprekend gaat het niet over gehandicapten die een medische zorg nodig hebben, ofschoon ook hier vaak meer mogelijk is dan we denken.

We zijn geneigd kinderen volgens een rationeel patroon op te voeden. Er is veel gemeenschappelijks in kinderen maar vaak vergeten we dat elk kind ook uniek is. Ieder kind verwondert zich op een eigen manier over het leven. Daarin is het gehandicapte kind geen uitzondering, maar het vraagt wel bijzonder begrip en een bijzondere aanpak.

 

Download PDF
E-Boek versies van : Aandacht voor het gehandicapte kind

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie