Alles wordt nieuw

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken.

De religieuze, spirituele en seculiere kant van ons bestaan hoort tot dezelfde realiteit, die telkens vanuit een andere invalshoek wordt gezien. Zodra we de realiteit in zijn essentie ervaren ontdekken we dat alles met alles te maken heeft, en een samenhang is van al het bestaande. Onze persoonlijke belangen worden in het licht van de alles omvattende realiteit overstegen en we ervaren de mensen en de natuurlijke omgeving als volwaardige partners.

Mijn personal coach vroeg me eens: wanneer heb je voor het laatst een vogel horen zingen? Het antwoord heeft me geen moeite gekost want als ik tegen de avond thuis kwam hoorde ik in de tuin vaak een vogel fluiten waar ik met verwondering en bewondering stil bij stond. Ik luisterde zonder dat ik besefte wat er met mij gebeurde. Het was telkens weer iets nieuws dat me verrijkte.

Ik zag bij het vallen van de eerste sneeuw van deze winter een kind dat voor het eerst met grote verwondering ernaar keek, naar de sneeuw graaide en met een verbaasde blik ernaar keek. Het kind lachte tegen zijn moeder met een rijkdom van leven die mij niet onberoerd liet. De zang van een klein vogeltje verwonderde me, een kind dat naar vallende sneeuw keek verwonderde me, maar ook een collega die mij onverwacht hulp aanbood toen ik geen raad wist verwonderde me. Ik hou er een diep gevoel van dankbaarheid van over en het was of het leven weer nieuw was.

Toen ik een collega dezelfde vraag stelde wanneer hij voor het laatst een vogel had horen zingen had hij moeite met een antwoord. Ik heb me toen afgevraagd of dit niet de armoede is die ons in de crisis heeft gestort, dat we het zo druk hebben dat we geen tijd meer hebben om ons te verwonderen en ons dankbaar te voelen.

Momenten van stil zijn en gewoon genieten zijn ook de bronnen van nieuwe inspiratie en nieuwe inzichten. Voor mij zijn dat de momenten dat ik invallen krijg waarover ik moet schrijven of moet spreken. Het is dit stilstaan bij bewondering en dankbaarheid dat ik me gesterkt voel om het drukke werk op me te nemen. Jammer genoeg komen we door ons drukke leven niet aan stil zijn toe. Zelfs vakantie tochten worden zo druk geprogrammeerd dat er vaak te weinig tijd overblijft voor bezinning.

Echte vernieuwing komt tot stand vanuit de realiteit van ons bestaan door er anders naar te kijken, vanuit het hart, met verwondering en bewondering en met dankbaarheid. Dan zwijgt de rede en spreekt het hart vol liefde. Dan zien we mensen, dan zien we kinderen, dan herkennen we echte vreugde en droefheid en dan ontdekken waar het om gaat in ons leven. Dan ervaren we iets goddelijks. Wat God betekent is voor de meeste mensen hetzelfde, maar hun beelden en uitingsvormen zijn onderling verschillend. In de verwondering en dankbaarheid ervaren we dit godsbegrip als goedheid, als een vorm van liefde, eenvoud en innerlijke vrede. Het is zo goed en zo mooi! Dat is het begin van elke vorm van vernieuwing.

 

Download PDF
E-Boek versies van : Alles wordt nieuw

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie