Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Rob Blomme benaderd in dit artikel de organisatie vanuit een humanistisch existentieel perspectief, aan de hand van denken van de Fransman Albert Camus over het absurdisme. Albert Camus beschouwt het menselijk bestaan als “absurd”. Het is een zoektocht van mensen naar betekenis in een op zichzelf betekenisloze en zinloze wereld. De wereld is Camus zinloos en absurd, onvoorspelbaar en onbeheersbaar vanwege de ontmoeting tussen de rationele mens en de irrationele wereld. De vraag is hoe we deze zinloze wereld zinvol kunnen maken. Dat kan volgens Camus enkel van binnen uit door de spirituele kracht van onze existentie. Door de scheppende kracht vanuit het zijn kunnen we de zinloze wereld weer zinvol maken voor onszelf en ook voor anderen.

Lees meer