La vie de Jean Marie

La vie de Jean Marie

In ons taalgebruik heeft het begrip liefde zijn rijke inhoud verloren. Het is verarmd tot een nietszeggend begrip. Een bekende theoloog leidde de Bijbelse tekst in met de uitspraak ‘In het begin was de Liefde, maar de Liefde werd niet begrepen’. De oude Grieken waren beter in staat de rijkdom van de liefde onder woorden te brengen in hun grote verscheidenheid aan begrippen. Ze gebruiken termen als eros voor de liefde als erotiek, ludus voor de liefde als spel, pragma voor de pragmatiek als liefde in daden, charis voor de liefde vanuit liefdadigheid en het hart als charismatiek, agape als de meer sociaal gerichte liefde, philia als de liefde voor vrienden en nog meer.

Lees meer
The Fruit Hunters

The Fruit Hunters

Filmmaker Yung Chang gaat in op de vervlakkende trend van onze tijd, de ondermijning van de zin van ons leven door de dictatuur van ons economisch systeem, dat gericht is op grootschaligheid van de markt en op die manier op meer geld. De voedselbranche wordt beheerst door de supermarkt met hun streven naar kwantiteit ten koste van de kleine kruidenier die naar kwaliteit streeft. We verleren te genieten van de natuur, te genieten van ons voedsel en de liefde voor de natuur. In zijn film raakt Yung Chang verliefd op de framboos.

Lees meer
Deux jours, une nuit

Deux jours, une nuit

Deze film gaat over de kern van solidariteit die zich voltrekt in een dynamisch spanningsveld tussen eigenbelang en de verantwoordelijkheid voor anderen. Mensen zijn sociale wezens met een individuele persoonlijkheid. Een rationele sleutel voor een goede keuze hierin is niet te vinden. Het voltrekt zich als een leerschool die nooit voltooid is, maar zich wel steeds meer verdiept tot op het spirituele zijnsniveau. Het kan zich in een bepaalde situatie voltrekken als in een gevecht om de eigen baan of zich ontwikkelen naar afstand doen van de eigen rechten. Ik maak keuzes die ik bewust of onbewust ervaar als zinvol. Door een steeds sterker bewustwording van de keuzes groeit er een innerlijke zekerheid om zonder veel moeite en zonder twijfel de juiste beslissingen te nemen, die me rust geven. Het zijn beslissingen die verantwoord zijn en zinvol.

Lees meer
Still Life – De tijd stopt voor niemand

Still Life – De tijd stopt voor niemand

Door ons analytisch denken is ook ons leven in stukken geknipt waardoor de samenhang verloren gegaan is. Uberto Pasolini brengt dat op twee niveaus in beeld: de scheiding tussen het IK en het WIJ in ons egocentrisch denken en de scheiding tussen het leven en de dood. Leven en dood horen bij elkaar. De ontkenning van de rijkdom van de dood is een verarming van het leven, zoals ook de ontkenning van de rijkdom van het WIJ een verarming van het IK is. Pasolini brengt dit dualisme in beeld aan de hand van een overledene zonder nabestaanden. Het wordt dan stil. In deze stilte komt een onbewust heimwee weer tot leven, het verlangen om deze tegenstellingen weer tot eenheid te brengen. In het leven hangt alles met alles samen. Het doodgaan is geen geïsoleerd gebeuren.

Lees meer
Twin Sisters

Twin Sisters

Geesje Prins gaat met haar filmrecensie over de Twinsisters in op de vraag naar de bron van deze zingeving. Is het de natuur of de opvoeding, de natuur of de cultuur? In deze film wordt dit dualisme nature-nurture op boeiende wijze verwerkt.

Lees meer