Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

De twee heren spreken naar aanleiding van het door Gerrit Broekstra geschreven boek ‘Diep Leiderschap: het geheim van juist handelen in onzeker tijden’. In essentie wordt onderscheid gemaakt tussen Oppervlakkig Leiderschap en Diep Leiderschap.

Lees meer
De behoefte aan Collectief Leiderschap

De behoefte aan Collectief Leiderschap

Bij de Bosjesmannen wordt het leervermogen gevoed door het circulaire leerproces dat gebaseerd is op het doorvertellen van verhalen. Het tweede voorbeeld gaat in op het Visionaire Organisaties, hierbij gaat het veelal om vernieuwend, collectief leiderschap . Het derde voorbeeld beschrijft het model gebaseerd op Netwerkorganisaties. Paul sluit af met de conclusie dat in een sterk veranderende omgeving het paternalistische model van top-down leiderschap niet meer werkt.

Lees meer