Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

De huidige crisis waarin we leven toont uiteenlopende aangrijpingspunten. Ze zijn financieel economisch van aard, maar ook sociaalpolitiek en ecologisch. Zeven auteurs geven in hun publicatie een eigen aanpak van de crisis. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft ons wel een boeiende indruk op de complexiteit van de crisissituatie.

9789062245277 vervanhuisDe Amerikaanse organisatiedeskundige Margaret Wheatley geeft ons een helder inzicht in de crisissituatie die niet meer terug te draaien is. Het gaat namelijk om een gecompliceerd proces, een samenhang van verschillende oorzaken die elkaar beïnvloeden en niet meer te ontrafelen zijn. Ze vraagt zich af hoe je toch zo ver van huis nog vol goede moed kunt blijven in een wereld waar we ons helemaal niet meer thuis voelen. Ze suggereert een uitweg door het geestelijke krijgerschap uit het boeddhisme.
Lees meer …

9789028426223 HongerVoor de Argentijnse journalist Martin Caparrós is het grootste probleem van de crisis de honger. Honger is voor hem onnodig en het gemakkelijkste op te lossen, maar het gebeurt niet. Aan de hand van indringende verhalen laat hij zien hoe mensen in de verschillende werelddelen doodgaan van de honger. Ook in de minder voor de hand liggende landen als Argentinië en de Verenigde Staten blijkt honger verbijsterend te zijn. Uit dit lijvige boek is veel overgenomen om de indringende boodschap ervan beter te kunnen begrijpen.
Lees meer …

9789047706830 vuilnismannenRutger Bregman en Jesse Frederik gaan uit van de kloof tussen rijk en arm die steeds groter wordt. Waarom verdienen mensen die hard nodig zijn als vuilnismannen, verpleegkundigen en politieagenten zo weinig? Waarom kunnen onbelangrijke, overbodige en zelfs schadelijke bankiers, lobbyisten en consultants zo’n rijk inkomen krijgen? Ze zoeken een antwoord vanuit de filosofische vraag welke rijkdom echt verdiend is.
Lees meer …

9789460000164 carefirstLouis Bohtlink gaat eveneens uit van de kloof tussen rijk en arm als gevolg van het misbruik van geld. De oplossing is een Care First wereld waarin geld dienstbaar wordt gemaakt voor het welzijn van de mens, de gemeenschap en de aarde, Geld is de oorzaak van armoede, maar geld is er voor ons allemaal. Zijn boek Care First is een bevlogen uitnodiging om geld om te zetten als een instrument van liefde.
Lees meer …

9789491363535 HARTBrigitte Barens en Johannes Witteveen geven vanuit drie spirituele tradities een visie op het Handvest van de Aarde. Ze tonen hoe soefisme, zen en christelijke mystiek van Franciscus van Assisi zorg voor de aarde zien als zorg is voor onszelf. Ze laten zien hoe mens en aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De vier basisprincipes van het Handvest van de Aarde kunnen ons helpen om deze samenhang weer te herstellen.
Lees meer …

Download PDF
E-Boek versies van : Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie