Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen

36157429 - earth and luminous rays symbolizing network or airlines. 3d

Wijsheid in het internationale management.

Het internationaal organisatiemodel heeft zich ontwikkeld in geseculariseerde landen als een rationeel model. Dat gaf problemen in de samenwerking met niet westerse landen, die hun eigen vaak religieuze cultuur dit rationele management hebben overstegen met niet rationele inzichten van het religieuze denken. Ook in de westerse landen is het internationale management de laatste decennia ook verrijkt met religieuze inzichten als wijsheid, business spiritualiteit, zingeving,

9789491918025-7de-dimensieFrans Dokman toont in zijn publicatie “De zevende dimensie (2013) hoe spiritualiteit het rationele management met diepere inzichten kan verrijken. Dit boek is ontstaan uit een proefschrift over de rol van religie in het internationaal management. In de westerse organisatie is er geen plaats voor het religieuze denken, maar in zijn onderzoek toont hij aan dat in veel niet westerse culturen religie een bron van nieuwe inzichten is in het management. Hij gaat vooral in op het Afrikaanse management waar de rol van religie vanzelfsprekend is. Conflicten door de religieuze oriëntatie kunnen binnen het internationaal management deels worden opgevangen door de Business Spiritualiteit.
Verder naar de recensie …

9789023251446-wijsheid-in-bedrijfBertine van Hoof en Rob Blomme gaan in hun boekWijsheid in Bedrijf”(2013) in op de betekenis van de wijsheid in het bedrijfsleven. In de wijsheidstradities gaat het om de belangrijkste vraag van de huidige managementpraktijk, namelijk hoe je (samen) meer kan doen met minder. Dat zijn ook de vragen rond de begrippen innovatie, duurzaamheid en leiderschap. De schrijvers gaan hierop in aan de hand van verhalen uit de wijsheidstradities van Hindoeïsme, Christendom, Humanisme, Jodendom, Boeddhisme, Confucianisme en Soefisme, maar ook van het westerse denken. Ontdaan van dogma’s en leefregels kunnen deze cultuurdragers een belangrijk houvast bieden in de besluitvorming van het bedrijfsleven.
Verder naar de recensie …

9789492412102-10-heilige-gebodenEdith Hagenaar sluit in haar boek “De TIEN heilige GEBODEN(2016) goed aan bij de twee beschreven boeken van Bertine Hoof en Rob Blomme, en van Frans Dokman. Edith gaat in op een van meest fundamentele Joods-christelijke wijsheidsteksten en geeft ook antwoord op de vraag van Frans Dokman over de plaats van de religie in het internationale management. Edith gaat niet in op het bedrijfsleven maar legt wel een sterke basis voor business ethiek en business spiritualiteit. Ze vertaalt de Tien Geboden als Tien Beloften, dat zijn de beloften van het beloofde land op niet fysiek niveau.

Het eerste gebod “Ik ben de Heer uw God’ is de basis en wordt door Edith vertaald als “Ik Ben”. De enige keer dat God zijn naam noemt in de bijbel is als Hij met Mozes spreekt en zegt “Ik Ben Die Ik Ben”. Dat is de grondslag van de spiritualiteit en van al het bestaande. De andere geboden worden gezien als beloftes die je op het juiste pad houden om te worden wie je bent. Hiermee toont ze aan dat religie en spiritualiteit twee aspecten zijn van dezelfde werkelijkheid.
Verder naar de recensie …

9789079768028-hebben-we-hier-nu-voor-gekozenWim van Dinten overstijgt in zijn boek “Hebben we hier nu voor gekozen (2015) het rationele denken door een betekenisgeving in al zijn patronen. Betekenisgeving is niet rationeel te bewijzen, maar door waarneming kunnen de patronen van de zingeving steeds duidelijker maken. Hij heeft het boek geschreven om de lezer te helpen om de besluitvorming uit te drukken in termen van betekenisgeving. Hij overstijgt daarmee het rationele denken en komt in het gebied van de vrijheid van de mens. Op dit niveau kan de mens betekenis geven aan diens beslissingen.
Verder naar de recensie …

9789460000188-griekenland-turkijeRoland Louwerse gaat in zijn boek “Griekenland & Turkije (2014) dieper in op de Griekse wijsheid en behandelt in één boek twee landen die uit dezelfde bron van wijsheid putten maar zich in de loop van de geschiedenis toch op heel verschillende manier hebben ontwikkeld. Hoe is het mogelijk is dat dezelfde wijsheid in Griekenland tot een chaotische situatie heeft geleid en in Turkije tot een economische grootmacht. De voortdurende onenigheid tussen Griekenland en Turkije is een geruzie tussen broer en zus. Er is verschil maar zeker ook een niet te loochenen gemeenschappelijkheid. Op boeiende wijze beschrijft hij deze dynamiek van de wijsheid in de beide landen. Beide landen hebben een scharnierfunctie tussen Oost en West. Vanwege het actuele belang van beide landen ben ik in dit boek dieper ingegaan. Het laat zien dat wijsheid onderhoud nodige heeft en kan degenereren als het zich niet blijft ontwikkelen.
Verder naar de recensie …

Download PDF
E-Boek versies van : Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie