Care First

Geld dienstbaar maken aan welzijn van de mens en aarde

Louis Bohtlingk kijkt op een andere manier naar de huidige crisis. De armoede is voor hem het gevolg van verkeerd gebruik van geld. Op een andere manier met geld omgaan is een fundamenteel onderdeel voor een gezonde toekomst. Hij gaat hierbij uit van het concept van Care First als zorg besteden aan alle aspecten van de samenleving. Hierbij maakt hij gebruik van het Engelse begrip Care, dat ruimer is dan ons Nederlandse zorg.

Care First in tegenstelling met Money First

Louis gaat uit van de tegenstelling tussen Care First en Money First. Money First maakt gebruik van geld ten koste van het welzijn van mens en aarde en in strijd met onze waarden. Care First maakt van geld gebruik om de wereld te veranderen, de mensen gelukkiger te maken, de natuur met respect te behandelen en de aarde leefbaar te houden voor iedereen. Geld is er voor ons allemaal. Als je het laat stromen en de uitwisseling eerlijk maakt kan de kloof tussen rijk en arm geheeld worden. Care is Liefde in Actie en geld kan dit mogelijk maken.

Het Money First gedrag is in onze wereld diepgeworteld als wereldwijd DNA. Banken zijn de laatste decennia gericht op eigen winst en belangen van hun aandeelhouders. Gelukkig komt er verandering in door het DNA van Care First. De oud RABO topman Herman Wijffels zegt dat de financiële sector dienstbaar zou moeten zijn aan iedereen. De Triodos Bank is hierop gericht en laat geld dienstbaar zijn voor mens en aarde. Peter Blom zegt dat voor Triodos langdurige relatie met de klanten het uitgangspunt is en die is niet te koop. Voor Louis is de Triodos Bank een levend voorbeeld van de Care First economie waar geld een dienende functie heeft. Het kan een enorme kracht zijn als geld dienstbaar is voor de zorg.

Een ander aspect van Care First is de aarde als een geschenk te zien en dit met anderen te delen. Dat is de basis voor een duurzame Care First economie. Veel inheemse culturen gaan hiervan uit. Het gaat om het besef dat alles in onze geestelijke en materiele wereld ons geschonken is, onze talenten, alles wat de aarde ons geeft voor ons bestaan, voedsel, onderdak, ruimte, lucht en leven.

Sinds 1996 heeft Louis Bohtlingk in het Wereld Financieel Initiatief vier acties gevoerd: het geschenk van de aarde ontvangen en delen, zich niet als eigenaar ervan gedragen maar als beheerder, geld niet gebruiken uit hebzucht en macht maar voor zorg en liefde, van Money First houding overgaan naar Care First.

Download PDF
E-Boek versies van : Care First

Pagina's: 1 2 3 4

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie