Blog

Wijsheid in het internationale management

Wijsheid in het internationale management

Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen: In het internationale organisatiedenken speelt de religieuze dimensie geen rol maar in de niet westerse culturen is het organiseren vaak wel religieus gekleurd. De laatste decennia is ook in de westerse landen het internationale management verrijkt met religieuze inzichten als wijsheid, business spiritualiteit, zingeving.

Lees meer
Een uitzichtloze toekomst

Een uitzichtloze toekomst

Het lijkt alsof de Brexit ons democratisch bestel van de Europese Unie op losse schroeven heeft gezet. Eigenlijk wordt dat al enige tijd ondermijnd doordat de afzonderlijke landen hun eigen belang laten prevaleren boven het algemeen belang. Dat beleid wordt niet langer meer gedragen door het volk en de schijneenheid van het Verenigd Europa dreigt uiteen te vallen. Alle politieke successen uit het verleden blijken niet meer dan een spel om de macht te zijn.

Lees meer
Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

De huidige crisis waarin we leven toont uiteenlopende aangrijpingspunten. Ze zijn financieel economisch van aard, maar ook sociaalpolitiek en ecologisch. Zeven auteurs geven in hun publicatie een eigen aanpak van de crisis. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft ons wel een boeiende indruk op de complexiteit van de crisissituatie.

Lees meer
Vrij-moedig positie kiezen

Vrij-moedig positie kiezen

Begin 2014 hield André Wierdsma zijn afscheidsrede als hoogleraar in Organisatie en Co-creatie op de Nyenrode Business Universiteit. André wijst op enkele punten die van belang zijn voor een vruchtbare samenwerking. Het is van groot belang dat de leiding weet wat zich op de werkvloer afspeelt.

Lees meer
De helse ervaring van een asielkind

De helse ervaring van een asielkind

In ons land blijkt een groot aantal asielkinderen na zes jaar wachten nog steeds geen zekerheid te hebben over hun verblijfstatus, ondanks alle hierover in het verleden gemaakte afspraken. Elke dag leven ze met de onzekerheid of ze mogen blijven. Beseffen we wat dat voor een asielkind betekent?

Lees meer
De planten zijn onze voorouders

De planten zijn onze voorouders

We komen steeds meer tot het besef dat we geconfronteerd worden met de ondergang van onze natuur. Hierover is er veel geschreven, met name door bekende vernieuwers als Prinses Irene en Herman Wijffels ...

Lees meer
Ons verlangen naar vrede

Ons verlangen naar vrede

Bij ons leven nu duizenden vluchtelingen in eenzaamheid en angst, zij zijn ook slachtoffers van de oorlog. Met hen kunnen we ook de vrede als een shalom-ervaring vieren ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond ...

Lees meer
We zijn in oorlog?

We zijn in oorlog?

Het is een harde uitspraak van onze premier, een uitspraak met grote gevolgen, omdat die uitgaat van een kloof tussen WIJ en ZIJ, tussen wij en onze vijanden. Het is een weergave van het egocentrische denken van Europa, zoals we dat zagen na de Tweede Wereldoorlog. Het Hitler-regiem was de andere kant van het WIJ, de leiders werden veroordeeld en kregen de doodstraf.

Lees meer
We hebben geen keuze

We hebben geen keuze

Er zijn grote vluchtelingenstromen op gang gekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Het lijkt wel een dijkbreuk waar geen houden meer aan is. Europa heeft geen andere keuze dan hen opvang aan te bieden ...

Lees meer
Het vluchtelingenprobleem wordt onoplosbaar

Het vluchtelingenprobleem wordt onoplosbaar

Het vluchtelingenprobleem lijkt een ramp te worden die niemand kan overzien. Niet alleen Europa staat er machteloos tegenover, maar ook in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië groeit er een vluchtelingenstroom. De hulporganisaties putten zich uit om te helpen maar het lijkt op dweilen met de kraan open. Het zijn niet alleen mensen die op zoek zijn naar een beter leven, maar vooral die hun huis en haard hebben verloren en die zelfs in levensgevaar verkeren.

Lees meer