Business Ethiek

Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen

Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen

Het internationaal organisatiemodel heeft zich ontwikkeld in geseculariseerde landen als een rationeel model. Dat gaf problemen in de samenwerking met niet westerse landen, die hun eigen vaak religieuze cultuur dit rationele management hebben overstegen met niet rationele inzichten van het religieuze denken.

Lees meer
Wijsheid in Bedrijf

Wijsheid in Bedrijf

Het werkterrein van de managers is onvoorstelbaar complex en onvoorspelbaar geworden. Er is volgens de redactie van dit boek wijsheid nodig om de vier centrale thema’s van het management te integreren. Het zijn ondernemerschap, samenwerking, levenskunst en ethisch handelen. In hun wisselwerking kunnen ze houvast bieden voor een goed leiderschap.

Lees meer
De zevende dimensie

De zevende dimensie

Dit boek is de handelsuitgave van een proefschrift over een onderzoek naar de rol van religie binnen het internationaal management, dat zich vooral heeft ontwikkeld in geseculariseerde landen. Daar speelt religie geen rol speelt in het zakendoen. De conclusie van het onderzoek van Frans Dokman is dat er in het internationale management behoefte is aan religie als een onafhankelijke variabele, die invloed heeft op diverse aspecten van de managementtheorie.

Lees meer
De TIEN heilige Geboden

De TIEN heilige Geboden

Edith Wagner vertaalt de Tien Geboden als overwegingen over Tien Beloften. Daarmee legt ze een fundamentele basis voor het spiritueel inzicht en het ethisch denken, ook in het bedrijfsleven. Ze richt zich vooral op de bewustwording van de Tien Beloften.

Lees meer
Hebben we hier nu voor gekozen?

Hebben we hier nu voor gekozen?

In de Westerse wereld is de rationalisatie steeds meer gaan domineren, maar het is een specialisatie geworden die ons menselijk bestaan steeds meer bedreigt. De sociale betekenisgeving wordt verdrongen door een rationele betekenisgeving waardoor de menselijkheid verloren gaat.

Lees meer
De Leviathan versus ons morele kompas

De Leviathan versus ons morele kompas

Over Hobbes, Marcus Aurelius en vertrouwen - Op dit vertrouwen gaat Edgar Karsing dieper in met het verhaal Leviathan van Thomas Hobbes. Hobbes vraagt zich af hoe de wereld eruit zou zien als iedereen zou doen waar hij of zij zin in heeft zonder vertrouwen. Dat zou een oorlog worden van allen tegen allen. Hij vraagt zich af hoe we dan tot samenwerken kunnen komen. Het antwoord is duidelijk: door relatie gerichte wederkerigheid, dat is door vertrouwen en betrouwbaar te zijn.

Lees meer
Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Rob Blomme benaderd in dit artikel de organisatie vanuit een humanistisch existentieel perspectief, aan de hand van denken van de Fransman Albert Camus over het absurdisme. Albert Camus beschouwt het menselijk bestaan als “absurd”. Het is een zoektocht van mensen naar betekenis in een op zichzelf betekenisloze en zinloze wereld. De wereld is Camus zinloos en absurd, onvoorspelbaar en onbeheersbaar vanwege de ontmoeting tussen de rationele mens en de irrationele wereld. De vraag is hoe we deze zinloze wereld zinvol kunnen maken. Dat kan volgens Camus enkel van binnen uit door de spirituele kracht van onze existentie. Door de scheppende kracht vanuit het zijn kunnen we de zinloze wereld weer zinvol maken voor onszelf en ook voor anderen.

Lees meer