Coaching

De behoefte aan Collectief Leiderschap

De behoefte aan Collectief Leiderschap

Bij de Bosjesmannen wordt het leervermogen gevoed door het circulaire leerproces dat gebaseerd is op het doorvertellen van verhalen. Het tweede voorbeeld gaat in op het Visionaire Organisaties, hierbij gaat het veelal om vernieuwend, collectief leiderschap . Het derde voorbeeld beschrijft het model gebaseerd op Netwerkorganisaties. Paul sluit af met de conclusie dat in een sterk veranderende omgeving het paternalistische model van top-down leiderschap niet meer werkt.

Lees meer
De Innerlijke Stem Roept

De Innerlijke Stem Roept

Marc Vandeneijnde gaat in zijn gedachtewisseling met Paul de Blot dieper in op deze zingeving in het zakendoen en de coaching. Een bezielende aanpak vanuit het hart in plaats van een eenzijdig verstandelijke begeleiding kan de zingeving meer bewust maken.

Lees meer