Filosofie

Wijsheid in Bedrijf

Wijsheid in Bedrijf

Het werkterrein van de managers is onvoorstelbaar complex en onvoorspelbaar geworden. Er is volgens de redactie van dit boek wijsheid nodig om de vier centrale thema’s van het management te integreren. Het zijn ondernemerschap, samenwerking, levenskunst en ethisch handelen. In hun wisselwerking kunnen ze houvast bieden voor een goed leiderschap.

Lees meer

De directeur als regisseur

Michiel de Ronde introduceert in zijn artikel de Spelende Wijsheid van de Leider. Geïnspireerd door het werk van filosoof, dichter en toneelschrijver Friedrich Schiller ...

Lees meer
Martijn Schrama: Augustinus, politiek en maatschappij

Martijn Schrama: Augustinus, politiek en maatschappij

In het artikel Augustinus over politiek en maatschappij gaat Martijn Schrama in op het ideale staatsbestel volgens Augustinus (354-430). Augustinus heeft zijn visie vijftien eeuwen geleden in Noord-Afrika ontwikkeld en die blijkt nog steeds actueel te zijn. In alle tijden blijft vooral in een crisissituatie de roep om goede leiders sterk.

Lees meer
Augustinus over politiek en maatschappij

Augustinus over politiek en maatschappij

Augustinus van Hippo in Noord-Afrika (354-430) was zowel filosoof als theoloog en heeft grote bekendheid verworven door zijn geschriften over de innerlijke spirituele kracht van ons leven, ook in slechte tijden. Hij heeft ooit gezegd: Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.

Lees meer
Wat houdt je tegen?

Wat houdt je tegen?

Misschien, of zelfs waarschijnlijk, heb je al ontdekt waar jij goed in bent in dit leven. Dat waar je in uitblinkt zonder dat het je moeite kost, is je kernkwaliteit. Wat houdt je nog tegen om jouw kwaliteit in de wereld te brengen?

Lees meer
Kerstmis

Kerstmis

Kerstmis is het feest van het Kind. Het gaat om een verhaal van een kind dat in een onbegrijpelijke situatie geboren wordt en toch gelukkig is. In een tijd van toename van vechtscheidingen waarbij het kind vaak zwaar onder te lijden heeft, kan dit verhaal ons houvast en hoop geven. Het kerstfeest wordt vooral gevierd als een familiefeest. In Zweden komt de Kerstman uit het hoge Noorden op zijn slee met de cadeautjes om de kinderen blij te maken.

Lees meer
De Leviathan versus ons morele kompas

De Leviathan versus ons morele kompas

Over Hobbes, Marcus Aurelius en vertrouwen - Op dit vertrouwen gaat Edgar Karsing dieper in met het verhaal Leviathan van Thomas Hobbes. Hobbes vraagt zich af hoe de wereld eruit zou zien als iedereen zou doen waar hij of zij zin in heeft zonder vertrouwen. Dat zou een oorlog worden van allen tegen allen. Hij vraagt zich af hoe we dan tot samenwerken kunnen komen. Het antwoord is duidelijk: door relatie gerichte wederkerigheid, dat is door vertrouwen en betrouwbaar te zijn.

Lees meer
Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Rob Blomme benaderd in dit artikel de organisatie vanuit een humanistisch existentieel perspectief, aan de hand van denken van de Fransman Albert Camus over het absurdisme. Albert Camus beschouwt het menselijk bestaan als “absurd”. Het is een zoektocht van mensen naar betekenis in een op zichzelf betekenisloze en zinloze wereld. De wereld is Camus zinloos en absurd, onvoorspelbaar en onbeheersbaar vanwege de ontmoeting tussen de rationele mens en de irrationele wereld. De vraag is hoe we deze zinloze wereld zinvol kunnen maken. Dat kan volgens Camus enkel van binnen uit door de spirituele kracht van onze existentie. Door de scheppende kracht vanuit het zijn kunnen we de zinloze wereld weer zinvol maken voor onszelf en ook voor anderen.

Lees meer
De crisis biedt nieuwe kansen

De crisis biedt nieuwe kansen

Mijn optimisme, ook in het zakendoen, komt ook voort uit mijn 30 jarige ervaring op Nyenrode.Vernieuwing gaat altijd gepaard met pijn. Geen enkele onderneming komt tot bloei zonder crisismomenten. In de natuur spreekt men over de creatieve destructie. Een oud bos gaat dood om een nieuwe plantengroei mogelijk te maken. Heel de natuur laat dit zien.

Lees meer