Kunst

Het menselijk gelaat als uitdrukking van de spirituele kracht van de mens

Het menselijk gelaat als uitdrukking van de spirituele kracht van de mens

Een gesprek van Paul de Blot met Chrisje van der Heyden-Ronde over haar schilderkunst vanuit het beelddenken. Chrisje van de Heijden geeft een interessante omschrijving van beeld-denken in haar schilderijen. Dat is inderdaad de weg naar de spiritualiteit in alle esoterische stromingen om het geestelijke te leren zien en doorzien. In de antroposofie wordt het imaginatie genoemd die zich ontwikkelt tot inspiratie en intuitie, oftewel invoelen en inleven (begrijpen).

Lees meer

La vie de Jean Marie

La vie de Jean Marie

In ons taalgebruik heeft het begrip liefde zijn rijke inhoud verloren. Het is verarmd tot een nietszeggend begrip. Een bekende theoloog leidde de Bijbelse tekst in met de uitspraak ‘In het begin was de Liefde, maar de Liefde werd niet begrepen’. De oude Grieken waren beter in staat de rijkdom van de liefde onder woorden te brengen in hun grote verscheidenheid aan begrippen. Ze gebruiken termen als eros voor de liefde als erotiek, ludus voor de liefde als spel, pragma voor de pragmatiek als liefde in daden, charis voor de liefde vanuit liefdadigheid en het hart als charismatiek, agape als de meer sociaal gerichte liefde, philia als de liefde voor vrienden en nog meer.

Lees meer

Nieuwe Aarde

Nieuwe Aarde

Je bevindt je op de nieuwe aarde. Alles is in potentie aanwezig. De aarde wordt doordrongen van een nieuw licht dat eenheid, zuiverheid en schoonheid brengt. Alles wat niet zuiver is, komt aan het licht en wordt getransformeerd. Je ziet dit al bij jezelf en om je heen gebeuren.

Lees meer

Volheid van leegte

Volheid van leegte

Volheid van leegte lijkt een contradictio in terminis, maar niets is minder waar. De leegte is vol. De volheid is leeg. Probeer de leegte toe te laten in jezelf.

Lees meer

Business Spiritualiteit en Kunst

Business Spiritualiteit en Kunst

De kunst hoort niet direct tot de bedrijfskunde en is daarom ook geen hoofdstuk in een handboek over zakendoen. In het management is er vaak ook weinig ruimte voor kunst en creativiteit. Helaas zijn bedrijfskundigen zich vaak niet bewust van het belang van creativiteit voor de vernieuwing van hun organisaties.

Lees meer