Leiderschap

Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

De twee heren spreken naar aanleiding van het door Gerrit Broekstra geschreven boek ‘Diep Leiderschap: het geheim van juist handelen in onzeker tijden’. In essentie wordt onderscheid gemaakt tussen Oppervlakkig Leiderschap en Diep Leiderschap.

Lees meer
De behoefte aan Collectief Leiderschap

De behoefte aan Collectief Leiderschap

Bij de Bosjesmannen wordt het leervermogen gevoed door het circulaire leerproces dat gebaseerd is op het doorvertellen van verhalen. Het tweede voorbeeld gaat in op het Visionaire Organisaties, hierbij gaat het veelal om vernieuwend, collectief leiderschap . Het derde voorbeeld beschrijft het model gebaseerd op Netwerkorganisaties. Paul sluit af met de conclusie dat in een sterk veranderende omgeving het paternalistische model van top-down leiderschap niet meer werkt.

Lees meer
Wat kunnen we leren van Ken Wilber

Wat kunnen we leren van Ken Wilber

De auteur Jaap Scheveling bespreekt in het artikel “Wat kunnen we leren van Ken Wilber – Bewust integraal leiderschap” (BSMN-Magazine 2, april 2008) het vier kwadrantenmodel van Ken Wilber

Lees meer

De directeur als regisseur

Michiel de Ronde introduceert in zijn artikel de Spelende Wijsheid van de Leider. Geïnspireerd door het werk van filosoof, dichter en toneelschrijver Friedrich Schiller ...

Lees meer
Sri Sri Ravi Shankar

Sri Sri Ravi Shankar

De vernieuwende kracht van Sri Sri voor het bedrijfsleven De spirituele techniek van Sri Sri, gevat in programma’s zoals Apex of Tlex met motto “inspiring individuals -transforming leaders and organisations”, worden over de hele wereld grootschalig gebruikt in het bedrijfsleven. In een tijd dat het vertrouwen daalt en onethische praktijken en corruptie toenemen, is het hard nodig dat de universele waarden in het bedrijfsleven worden herijkt.

Lees meer