Communicerende vaten

38923951_sWe zijn in een stroomversnelling van veranderingen geraakt en weten ons geen raad. Een onbeheersbare stroom vluchtelingen die niet zal afnemen zolang het oorlogsgeweld voortduurt, de jihad en de ebola-epidemie zijn angstaanjagende beelden geworden. Wat biedt 2015 voor mogelijkheden?

Volgens de wet van de communicerende vaten streven vloeistoffen in een open systeem naar een evenwicht. Deze wet is een natuurwet. Heel de evolutie is een groeiproces van een ecologisch evenwicht, een streven dat ook doordringt in sociale en spirituele systemen. Door de moderne communicatiesystemen is de wereld een open systeem geworden waar rijkdom en armoede, recht en onrecht, macht en machteloosheid naar een evenwicht streven.

Het machtige Europa dat zich in het koloniale verleden verrijkte ten koste van de overzeese gebieden, ervaart nu een tegenstroom vanuit de arme landen. Nu komt er uit deze landen een stroom van armoede naar het rijke Europa op gang. De onhoudbare vluchtelingenstroom is een concrete vorm van deze wet van de communicerende vaten op het sociale niveau van rijkdom en macht. Is er iets aan te doen?

De vluchtelingen blijven komen, daar is niets aan te doen. Het zal pas ophouden als het evenwicht tussen arm en rijk enigszins is hersteld. Dan ontstaat er een evenwicht in de communicerende vaten van het sociale onrecht. Als we nu naar de wereldsituatie kijken is het evenwicht wel heel erg verstoord door het uitputten van de stoffelijke rijkdommen. Dat geldt ook voor de verdeling ervan die de rijken steeds rijker maakt en de armen armer.

De wet van de communicerende vaten speelt zich niet alleen af op grootschalig niveau, maar ook kleinschalig op het niveau van de organisatie en het individu. In de natuur voltrekt zich dit herstel van het evenwicht altijd kleinschalig. Ieder wezen zoekt een optimale aanpassing aan de omgeving om te overleven. Tegelijkertijd streeft het naar een optimale innerlijke kracht om zichzelf staande te houden. Een grootschalige aanpak komt in de natuur niet voor.

In ons bureaucratisch beleid is er meestal geen plaats voor kleinschalige oplossingen van onderlinge hulp en aandacht voor elkaar. Het grootste leed is wel de eenzaamheid, die angstig en onzeker maakt en verlammend werkt. Hier kan kleinschalige aandacht wonderen verrichten. Boodschappen doen voor een zieke, op een kind passen als de ouders verhinderd zijn, iemand naar de dokter brengen omdat die geen vervoer heeft. Er zijn veel mogelijkheden om elkaar van dienst te zijn en op kleinschalig niveau een evenwicht te brengen in de communicerende vaten.

Download PDF
E-Boek versies van : Communicerende vaten

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie