De behoefte aan Collectief Leiderschap

Leidinggeven in Samenspraak met alle Betrokkenen

Paul de Blot opent met de woorden ‘… in een crisis groeit almaar de behoefte aan sterke leiders…’. Dit was in 2009 het geval en nu het ergste deel van de (krediet-)crisis achter ons ligt ervaren we dat deze woorden nog steeds én waarschijnlijk nog in sterkere mate geldig zijn. We zien de vraag naar een andere vorm van leiderschap toenemen in zowel het bedrijfsleven, de overheid en bij non-profit organisaties.

Nog steeds loert de hang naar macht om de hoek en dat vraagt om een gezond tegenwicht. Dat kan gevonden worden in de vorm van een meer coöperatieve vorm van leiderschap. Paul schets in zijn betoog daar drie voorbeelden van. Het eerste is het Nomadenmodel, waarbij Paul dieper ingaat op de intensieve verbondenheid met de natuur en de sterke decentralisatie van het leiderschap.

Bij de Bosjesmannen wordt het leervermogen gevoed door het circulaire leerproces dat gebaseerd is op het doorvertellen van verhalen. Het tweede voorbeeld gaat in op het Visionaire Organisaties, hierbij gaat het veelal om vernieuwend, collectief leiderschap . Het derde voorbeeld beschrijft het model gebaseerd op Netwerkorganisaties. Paul sluit af met de conclusie dat in een sterk veranderende omgeving het paternalistische model van top-down leiderschap niet meer werkt.

Het gezag (lees leiderschap) verschuift naar de stakeholders en ontwikkelt zich naar collectief leiderschap waarbij iedereen wordt gehoord en ook kan meebeslissen. De spirituele kracht van de menselijke geest wordt binnen het netwerk doorgegeven als een collectief leiderschap.

Het oorspronkelijke artikel uit Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode #8 …

Download PDF
E-Boek versies van : De behoefte aan Collectief Leiderschap

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie