De crisis biedt nieuwe kansen

Mijn optimisme, ook in het zakendoen, komt ook voort uit mijn 30 jarige ervaring op Nyenrode.Vernieuwing gaat altijd gepaard met pijn. Geen enkele onderneming komt tot bloei zonder crisismomenten. In de natuur spreekt men over de creatieve destructie. Een oud bos gaat dood om een nieuwe plantengroei mogelijk te maken. Heel de natuur laat dit zien.

In het Hindoeïsme is de god Shiwa wel de meest gevreesde maar vreemd genoeg ook een van de meest geliefde goden. Zijn dubbelslachtige karakter wekt wel verbazing voor ons westerse denken. Welke filosofie zit erachter?

Een god aanbidden van de vernietiging die tegelijkertijd ook een god is van vernieuwing en ideale liefde. Hij wordt gezien als de model echtgenoot. Het Hindoeïsme toont hiermee zijn grote wijsheid en diepe inzicht in de positieve waarde van de crisis. Vernieuwing gaat altijd gepaard met vernietiging en liefde is altijd ook een bron van pijn. Is dit ook niet de boodschap van het christendom die het kruis ziet als de uitdrukking van liefde? Het blijkt dat innovatie onmogelijk is zolang men blijft vasthouden aan het oude. Daarom heeft een crisis een dubbel gezicht. Het doet pijn als het vertrouwde houvast in elkaar stort. Maar het biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden om iets nieuws te beginnen als alles schoon is en opgeruimd. Dat blijkt ook nu weer met de huidige crisis, die mogelijkheden biedt om goed schoonmaak te houden.

Als ik in mijn eigen leven naga wat het belangrijkste moment is dan moet ik eerlijk toegeven dat ik dat gevonden heb in het dieptepunt van het concentratiekamp. Daar kwam ik tot op de bodem van mijn levenskansen. Op dat moment werd ik me bewust van de kracht en de waarde van mijn leven. Ik heb het overleefd. Het is de belangrijkste les in mijn leven geworden. Het dieptepunt van mijn levenscrisis blijkt ook het hoogtepunt te zijn van mijn levenskracht.
Wanneer is Nederland van zijn grootste nationale kracht bewust geweest? Tijdens de overstromingsramp in Zeeland en tijdens de Duitse bezetting. In deze crisistijd heeft Nederland zijn kracht ontdekt waardoor het groot geworden is.

Onze huidige monetaire crisis blijkt in feite ook een schoonmaak te zijn van de wildgroei in ons monetaire systeem. Het is zo chaotisch is geworden dat talrijke grote banken met miljoenen bedrogen zijn. Onze moderne financiële controlesystemen blijken niet waterdicht te zijn voor het corrupte piramidespel van Madoff. De banken en de leiders hebben alle aandacht voor geld en niet voor de mens. Daarmee hebben ze hun vertrouwen verspeeld. De crisis is verlies aan vertrouwen in onze leiders. De Hindoegod Shiwa schijnt globaal aan zijn schoonmaak begonnen te zijn om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor vernieuwing. De crisis is voor velen pijnlijk en bitter, maar uiteindelijk betekent het nieuwe hoop voor meer menselijkheid. Enkel de menselijke ondernemingen met een geestelijke bezieling zijn in staat dit vertrouwen te winnen.

 

Download PDF
E-Boek versies van : De crisis biedt nieuwe kansen

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie