De essentie van schoonheid voor Margareth Adama

Een gesprek van de schilderes Margareth Adama met Paul de Blot SJ

Margareth, ik werd geboeid door het interview van Dario Rutigliano en Caroline L.Williams over de veelzijdige achtergrond van je schilderijen. Het was verrassend. Na een basisstudie aan de Rietveld Academie in Amsterdam volgde je colleges in filosofie en antropologie. Je wilde kunstenares worden en ondernam een zoektocht naar de essentie van het bestaan. Hoe gaf je er vorm aan en wat hebben deze opleidingen bijgedragen aan je vorming tot kunstenares?

Ik sloot mijn studie op de Rietveld Academie af met het onderwerp “Ik ben Transparant”, waarmee ik mijn zoektocht naar de zin van de materiële wereld onder woorden bracht. Ik zocht het antwoord van mijn zoeken in de filosofie en antropologie, maar ze gaven me niet het inzicht waar ik naar op zoek was. In de filosofie verdiepte ik me vooral in de ontologie als zijnsleer maar ik bleef steken in taalstructuren en denksystemen zonder die te overstijgen. In de antropologie heb ik dezelfde beperktheid ervaren. Ik bleef steken in het onderzoek van volkeren als objecten maar vond er geen antwoord op mijn vraag naar de zingeving.

Vanuit mijn Indische achtergrond en ervaring in de kunst was ik vooral geïnteresseerd in de samenhang tussen mensen, culturen en projecten. Op het niveau van de kunst was ik op zoek naar verdieping op drie terreinen, van de visuele kunst, de muziek en de poëzie. De muziek die ik zong werd vooral geïnspireerd door mijn schilderen en mijn gedichten. Het is alsof er een flow in beweging kwam vanuit de inspiratie van mijn schilderijen. Die bracht ik tot uitdrukking in de klanken van mijn pianospel die doorvloeiden naar het publiek. In mijn studies was ik op zoek naar de diepere zin en het mystieke inzicht van de zichtbare wereld die me inspireerde. Met het spelen van mijn eigen muziek bracht ik deze melodie in mijn schilderijen in beeld en kreeg ik daarmee steeds dieper inzicht in wat ik artistieke metafysica noem. In humaniteit van de kunst www.madama.nl heb ik deze artistieke metafysica verduidelijkt en vooral in mijn nieuwste boek De TAO van het IK BEN.

Niet zozeer in je denken maar vooral door je kunstuiting kom je tot een diepgaand verlangen naar zingeving, die je concreet voorstelt als het bij elkaar brengen van mensen in een samenhang van relaties. Is dit voor jou een systematisch zoekproces vanuit je denken of is het een bewustwording en intuïtieve ontplooiing van binnen uit?

Primordial-VibrationDoor beide invalshoeken ben ik geïnspireerd. Aanvankelijk bracht ik mijn visuele inzicht terug tot een enkele betekenis maar daarna groeide dit inzicht uit tot een conceptueel verhaal dat ik in mijn schilderij tot uitdrukking bracht. Naast de conceptuele innerlijkheid doorleefde ik ook het verlangen naar een samenhang. Ik probeer een visuele vertaling in beeld te brengen van de immateriële zowel als van de fysieke uitdrukkingen van de realiteit, de zogenaamde Primordiale Vibratie.

Door deze aanpak is het mogelijk om van binnen in contact te komen met het publiek dat wordt uitgenodigd om zich hiervoor open te stellen en eraan deel te nemen. Ofschoon de kunst wordt gezien als een abstracte activiteit, is het hierdoor toch mogelijk om door directe ervaring tot deelname te komen van een creatief proces. Een schilderij kan op die manier letterlijk en figuurlijk meerdere lagen tot leven brengen.

Deze gelaagdheid van je ervaring opent een nieuwe dimensie in je schilderkunst. Het abstracte beeld kan de kijker dwingen om er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Ze leren het beeld niet enkel van de buitenkant zien, maar raken er ook door betrokken in een relatie. Je laat zien hoe je als kunstenaar ook de niet direct voor de hand liggende dimensies van de Natuur kunt tonen, dat is onze innerlijke Natuur. Is dat ook de bedoeling van je kunst?

Inderdaad is dat zo. De kunstenaar kan de rol spelen van het innerlijke oog van het innerlijke Zelf waarmee het Ik Ben op het diepste niveau van mijn bestaan tot een deelname wordt aan het alles omvattende netwerk van de stoffelijke vormen. Jammer genoeg is het mentale bewustzijn van de mensen nog te sterk materialistisch om dit te zien. In mijn Translucent schilderstukken heb ik geprobeerd dit tot uitdrukking te brengen door als met een röntgen straal door de buitenkant van de materie heen naar binnen te kijken. Dan ontstaat er een uitbeelding van een ervaring alsof je als mede schepper deelneemt aan de schepping. Dat is meer dan de relatie tot een schilderstuk. Het is een goede samenspraak als co creator en daar hoef je geen kunstenaar voor te zijn.

Download PDF
E-Boek versies van : De essentie van schoonheid voor Margareth Adama

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie