De Islamitische Staat

Auteursrecht: alexskopje / 123RF Stockfoto

De wereld is in opschudding door de opkomst van het islamitisch kalifaat. Het werkt aanstekelijk om ook in andere landen een islamitische staat uit te roepen. Een kalifaat hoeft geen ramp te zijn, want in de zestiende eeuw was er in Europa ook een islamitisch kalifaat in Spanje met als hoofdstad Cordoba. Cordoba was toen een bloeiend cultureel en economisch centrum. De IS in Irak is heel anders gericht en terecht vrezen veel landen, waaronder ook islamitische, het ergste. Hoe is het mogelijk dat deze fanatieke beweging zo plotseling tot leven kwam?

Ik denk niet dat het puur om de islam gaat, want in andere islamitische landen doet zich dit verschijnsel niet voor. Tijdens de kruistochten waren het de christenen die fel tegen de islam streden.  Het gaat vaak het om een cultureel conflict, maar de belangrijkste reden is wellicht het verzet tegen macht en rijkdom.

Arme en machteloze groeperingen, die zich onderdrukt en vernederd voelen, komen vanzelf in verzet. Zonder wapens voelen ze zich machteloos. Het enige wapen dat nog werkt is de godsdienststrijd. De strijd tegen de onderdrukkers is dan een gevecht tegen de goddelozen. Het is dan eervol om voor God te sterven en gerechtvaardigd om uit naam van God de tegenstanders te doden.

Deze fanatiek religieuze groeperingen zijn niet te bestrijden met gewapend geweld, want dat versterkt juist hun strijdlust. Elke dode medestrijder motiveert hen om nog feller tekeer te gaan. Armen en rechtelozen ervaren dat ze toch niets meer te verliezen hebben. Ze offeren zich daarom op voor een goed doel, dat is de eer van hun God.

Daarom is het belangrijk om de spanning tussen rijk en arm, tussen macht en onmacht te verzachten. Op het persoonlijke vlak is het vaak niet moeilijk om door wederzijdse waardering vriendschap met elkaar te sluiten. Bijna alle oorlogen die we kennen waren godsdienstoorlogen die begonnen met een strijd tegen onrecht, tegen macht en tegen rijkdom. Deze strijd zal altijd bestaan. Armoedebestrijding en het tegengaan van machtsmisbruik is een moeizaam proces, maar als we er kleinschalig aan beginnen wordt het steeds sterker. Een godsdienststrijd kan zich snel als vuur verspreiden, maar menselijkheid en begrip kan dat ook.

Download PDF
E-Boek versies van : De Islamitische Staat

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie