De kracht van rust

De kracht van rustWim Lips toont zijn liefde voor planten als een spirituele beleving. Hij laat zien hoe planten hun eigen taal spreken en en leert ons in zijn voorbeelden ernaar te luisteren. Hij gaat dieper in op het evolutieverhaal tot op het spirituele zijnsniveau van hun bestaan. Aan de hand van talrijke planten en bomen laat zij zien hoe ze voor ons een energiebron kunnen zijn met een spirituele kracht. Planten en bomen zijn in staat om mensen innerlijk te verrijken en tot rust te brengen. In zijn rijkelijk met mooie kleurenfoto’s geïllustreerde boek geeft Wim inzicht in zijn hbo-programma voor het opzetten van energetische tuinen.

Energie is iets waar we bewust mee om kunnen gaan als een spirituele kracht. Door de energie ontwikkelt zich de samenhang van de plant met de aarde en de hele kosmos. Elke plant, elk dier en iedere mens heeft zijn eigen energie, zijn eigen frequentie en zijn eigen spiritualiteit. Voor Wim is elke plant anders zoals ook iedere mens anders is. Elke plant en elke boom groeit anders en gedraagt zich ook anders door een eigen uitstraling. Elke plantensoort heeft zijn specifieke kwaliteiten van geur, smaak en kleur. Daarom is elke plant ook te zien als een therapeut als je ziet wat een diepgang een plant heeft.

Onvoorspelbaar is ook de wisselwerking tussen plant en mens. Elke mens ervaart iedere plant op een eigen persoonlijke manier en iedere mens kijkt ook anders naar een plant. De een wordt er stil van en voor de ander zegt de plant niets. De energetische werking van planten verschilt per groep. Wim toont dit aan met voorbeelden van planten. Bomen werken meer verticaal aan de uitwisseling tussen het kosmische en het aardse energie. Ze geven vooral rust, ondersteuning, ontspanning. Heesters en klimplanten werken zowel horizontaal als verticaal. Ze maken ons mobieler, geven meer stabiliteit en houden ons gezond. Vaste planten werken vooral horizontaal op het emotionele en mentale vlak. In de energetische tuin maakt Wim van deze verschillen gebruik om een bepaald energieklimaat te scheppen. Het kan een kleine tuin zijn waar een kunstenaar zich thuis voelt, een tuin voor de natuurliefhebber om er tot rust te komen of een tuin om in het drukke werk een aangename verpozing te vinden. Op de Floriade 2012 introduceerde hij de Feel Good Garden energetische tuin, dat is een tuin met een goede energiebalans waardoor je jezelf echt goed voelt. Alle aanwezige energiestromen zijn dan volledig in balans, zowel de storende als de natuurlijke. Je ervaart er rust en kan er weer helemaal energie opladen.

Planten vormen een samenhang met alles in de kosmos. Ze zijn afhankelijk van de energie van hemel en aarde, vooral van de zon. Overal door het landschap stromen er energiebanen, de leylijnen. Op plaatsen waar meerdere leylijnen samenkomen spreekt men van leycentra oftewel krachtplaatsen. Daar kun je energie opdoen.

De Romeinen legden rechte wegen vaak aan langs deze leylijnen, zodat de manschappen die er liepen uit deze kracht gevende energie konden putten. In de geschiedenis zijn er tuinstijlen ontstaan die van deze energie gebruik maakten, vaak met een religieuze symboliek. We kennen mystieke tuinen, kosmische tuinen, Japanse tuinen, Franse tuinen, Zentuinen.
Aardstralen zijn elektromagnetische golven in de bodem die net als wateraders (=ondergrondse waterstromen) als belastend ervaren kunnen worden. Als deze samenkomen kan de storing groot zijn. Rekening houdend met deze gegevens plaats je de rust en zitplaatsen niet op zulke lijnen. Met een juiste plantenkeuze kun je deze lijnen positief beïnvloeden zodat deze storing minder sterk wordt.

Wim LipsDe plant is een levend wezen in verbondenheid met de aarde, want ook de bodem functioneert als levend organisme. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Geen plant groeit goed als de bodem niet goed functioneert. De bodem heeft haar eigen energieën om het natuurlijke systeem in stand te houden. We onderscheiden in de natuur vier grondelementen, ieder met een eigen energiekarakter. Het zijn aarde, water, vuur en lucht. Aarde verschaft ons voedsel, water lest onze dorst, vuur verwarmt ons en lucht ademen we in. Wim beschrijft de planten aan de hand van deze vier energiekwaliteiten. Ze kunnen ons ieder op een eigen manier beïnvloeden. Door hun kleur stralen planten eveneens een bepaalde energie uit die ons op een eigen manier kunnen inspireren. Aan de hand van kleurenfoto’s van planten laat Wim zien hoe in het hele evolutieproces reeds vanaf het eerste begin van de stoffelijke natuur al sprake is van leven. Door het spel van de uiteenlopende energiestromen komt alles in de natuur op een eigen manier tot een levende samenhang waarin ook planten een eigen unieke plaats innemen als bezielde wezens met een eigen identiteit en spirituele kracht. Zoals Wim in de titel van zijn boek kort samenvat zijn planten de kracht van rust

Lips, Wim
De kracht van rust
Uitg. Lipsgroen (Nistelrode), 2012
ISBN 9789090266749
Download PDF
E-Boek versies van : De kracht van rust

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie