De TIEN heilige Geboden

De Tien Geboden als grondslag van Business Spiritualiteit en Business Ethiek

9789492412102-10-heilige-gebodenEdith Wagner vertaalt de Tien Geboden als overwegingen over Tien Beloften. Daarmee legt ze een fundamentele basis voor het spiritueel inzicht en het ethisch denken, ook in het bedrijfsleven. Ze gaat hierbij uit van de Joodse Thora, die ook in de Bijbel wordt overgenomen. Ofschoon ze zelf een bedrijfskundige achtergrond heeft gaat ze hier niet op in. Ze richt zich vooral op de bewustwording van de Tien Beloften. Daarmee legt ze de spirituele grondslagen van de bedrijfsethiek en bedrijfskunde. De geboden worden terugvertaald vanuit hun spirituele Zijnsbron die ook een bron van beloften is. Het stelt ons in staat om uit liefde beslissingen te nemen vanuit ons hart.

Het gaat voor Edith niet om Geboden maar om Beloften, de mooiste beloften in je leven plaatsvinden als je op de goede weg zit van je diepste verlangens.

Het eerste gebod “Ik ben de Heer uw God” vormt de grondslag van de Beloften als “Ik Ben”. Ze gaat terug naar het Bijbelse verhaal van Mozes die aan Jahweh vroeg wat hij moest doen met zijn volk. Jahweh gaf hem de Tien Geboden en noemde Zijn Naam:” Ik Ben Die Ik Ben”. Die naam omvat heel het Centrum van heel het Universum en de Bron van de Beloften, waarmee ik één kan zijn. Dat is een belofte dat ik kan zijn wie ik ben als ik put uit de oerbron van het Zijn. Het sluit aan bij spiritualiteit als zijnservaring in de Business Spiritualiteit

Het tweede gebod om geen andere goden te vereren luidt “je zult verantwoordelijkheid nemen voor je leven”. Het gaat om de belofte dat je de scheppende kracht van het Universum bent door de kracht van je eigen machtsbron. Je bent de enige machtsbron van je leven door je verbondenheid met IK BEN. Daarmee ben je ook verantwoordelijk voor de wereld. Je moet geen enkele andere machtsbron zoeken.

Het derde gebod luidt de naam van God niet te misbruiken. Het wordt een belofte als je “IK BEN alleen gebruikt conform haar ware essentie”. Het IK BEN is een scheppende kracht uit liefde, puur positieve energie als bron van welzijn en liefde, van gezondheid, geluk en schoonheid,

Het vierde gebod is de Sabbat in ere te houden. Het is een belofte van verzoening, als je de tijd neemt om het IK BEN te gedenken “denk eraan om je te verzoenen met IK BEN? Het gaat erom je eigen energie voortdurend op één lijn te zetten met het IK BEN. Ook mijn lijden vormt de poort naar hoogten van geluk en liefde.

Het vijfde gebod over eerbied aan vader en moeder wordt omgezet in “je ouders liefhebben” met een belangrijke aanvulling dat deze liefde wederkerig is. In de Tien Geboden krijgt het kind geen aandacht, maar in het liefhebben van de ouders speelt de wederkerigheid een wezenlijke rol. Ook de kinderen moeten bemind worden door de ouders. Het is de belofte van de samenhang van de generaties om het geluk te verdiepen en de liefde te verrijken vanuit de oerkracht van het IK BEN. Het mysterie van het leven begint bij de geboorte als een deelname van het IK BEN

“Ge zult niet doden” is het zesde gebod dat ze verandert in “Het leven in alles en iedereen eren en vieren” Dat betekent dat ik het IK BEN in al zijn verschijningsvormen en alle fysieke en non fysieke uitingen zal respecteren. Als je het leven de vrijheid geeft om te leven kan je zelf ook ten volle putten uit het leven van IK BEN

Download PDF
E-Boek versies van : De TIEN heilige Geboden

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie