De zevende dimensie

De rol van religie in het internationale management

9789491918025-7de-dimensieDit boek is de handelsuitgave van een proefschrift over een onderzoek naar de rol van religie binnen het internationaal management, dat zich vooral heeft ontwikkeld in geseculariseerde landen. Daar speelt religie geen rol speelt in het zakendoen. De conclusie van het onderzoek van Frans Dokman is dat er in het internationale management behoefte is aan religie als een onafhankelijke variabele, die invloed heeft op diverse aspecten van de managementtheorie. Er is een groeiende zienswijze dat de mens ook spiritueel is.

De bekende organisatiecultuur specialist Geert Hofstede definieert organisatiecultuur als collectieve mentale programmering, waar geen plaats is voor religie. Hij ging uit van vijf culturele dimensies, maar voegde er door de invloed van het Chinese waardensysteem een zesde dimensie aan toe. Het Confucianisme ziet hij echter niet als een religie. Momenteel is er echter een zevende dimensie toegevoegd door het inzicht dat in vele landen religie eveneens een belangrijke component is van het internationale zakendoen. Frans Dokman constateert dat er wel degelijk een religieuze en culturele diversiteit is in het internationaal management.

Er is een contrast ontstaan tussen westerse en niet westerse managementtheorieën. In het westerse management speelt religie geen rol, terwijl in het niet westerse management religie een belangrijke plaats inneemt. De rol van religie in het internationale zakendoen is daarom niet te ontkennen.

Opvallend is dat men in het internationale management wel belangstelling heeft voor cultuur, ethische vraagstukken en duurzaamheid, maar niet voor religie. Een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van cultuur en organisatie in het internationaal management, Geert Hofstede definieert organisatiecultuur als collectieve mentale programmering, maar hij ontkent dat er sprake is van religie. Hij ging aanvankelijk uit van vijf culturele dimensies, maar voegde er onder invloed van het Chinese waardensysteem een zesde dimensie aan toe. Het Confucianisme ziet hij echter niet als een religie.

Hofstede hecht geen belang aan religie in het internationale management, maar voor niet westerse organisaties is deze band met religie meestal vanzelfsprekend. Ook vanuit westerse hoek komen er theorieën op die management en religie wel verbinden. Voor hen zijn spiritualiteit en management onlosmakelijk verbonden voor vernieuwing van het internationaal management. In het Westen is er daarmee een spirituele dimensie ontstaan in de vorm van “business spiritualiteit”. De term spiritualiteit heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen in het internationale management

Als gevolg van deze spirituele ontwikkeling in het bedrijfsleven is er een zevende dimensie toegevoegd aan de zes cultuurdimensies van Geert Hofstede. Dat is het verschil tussen het westerse dualisme en het oosterse holisme, waarin religie een rol speelt.

Frans Dokman toont aan hoe dit probleem van de religie in organisaties tot een conflict leidde in de Wereldraad van Kerken, die na decennia westers management in contact het niet westerse denken in Afrika. Dit kwam tot conflicten tussen de westers rationele aanpak van het management en de Afrikaans religieuze inzichten. De toenmalige secretaris-generaal Koba schreef dat de dominantie van de westerse culturen een van de oorzaken is van de wereldwijde problemen als economische ongelijkheid en vervreemding van de mens van zijn schepping. Hij omschrijft de Europese cultuur als agressief, rationeel en niet spiritueel. Volgens hem ondersteunden de leerlingen van Luther en Calvijn de Europese cultuur. In zijn functie als secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken gebruikte hij menigmaal het begrip consensus. Na zijn ambtsperiode trad Koba af. Dit conflict geeft een duidelijk beeld van de rol van religie in het internationaal management.

Download PDF
E-Boek versies van : De zevende dimensie

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie