Donkere wolken van oorlogsgeweld

OorlogsgeweldDe politieke situatie in onze wereld is niet rustig. Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven. Steeds wordt er wel ergens in de wereld een oorlog gevoerd om tot vrede te komen. Uiteindelijk gaat het om de vrede waar de mensen in hun diepste wezen naar verlangen, maar om die te ervaren schijnt er eerst oorlog gevoerd te moeten worden. In de westerse talen betekent het begrip vrede: geen oorlog voeren, maar in veel oosterse talen heeft het begrip vrede een veel sterkere spirituele lading. Het wordt gedragen door een harmonie en diepe samenhang met al het bestaande.

In het Joodse begrip Sjaloom en het Arabische Salaam gaat het om een vredeswens. Men wenst elkaar met deze groet een innerlijke vrede en rust in verbondenheid met heel de schepping. Vrede is voor de meeste godsdiensten een kernbegrip. De God van Israël wordt de God van de Vrede genoemd. Voor de Islam is de naam van hun God nauw verbonden met vrede. Christenen noemen hun God de Vorst van de Vrede. Gandhi zette zich in voor geweldloos verzet. Evenals Maarten Luther King was ook hij een pacifist. Het gaat hierbij steeds om een spiritueler begrip van vrede, vrede als een manier van authentiek leven.

Vrede blijkt een levenseigenschap te zijn en een spiritueel begrip op het diepste zijnsniveau. Die ervaren de strijdende partijen vooral als ze inzien dat doorvechten zinloos is. Dan beseffen ze dat het zinvoller is om vrede te sluiten en in vrede samen te leven. Het is de aangeboren behoefte aan macht en bezit die deze rust gemakkelijk kan verstoren. De vrede moet voortdurend als een spirituele kracht in leven worden gehouden. Vrede is geen eindpunt, maar een werkwoord.

Elk jaar wordt in Stockholm de Nobelprijs uitgereikt aan wetenschappers die de mensheid het beste hebben gediend. De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan degene, die het meest heeft bijgedragen aan de toenadering tussen de volkeren en de verspreiding van de vrede. Dit jaar viel die eer te beurt aan een jonge vrouw die voor meisjes opkwam en een man die zich over verwaarloosde kinderen ontfermde. Voor hen is de jeugd de drager van de vrede voor de toekomst.

Wie is Alfred Nobel, de stichter van de Nobelprijs? Hij was de uitvinder van het buskruit en daarmee de koopman van de dood. Hij werd rijk door zijn buskruit die erop gericht was om in de oorlog zoveel mogelijk mensen te doden. Het was Florence Nightingale, die hem op het eind van zijn leven overhaalde, het kwaad dat hij had verricht weer te herstellen. Deze Engelse verpleegster vertrok tijdens de Krimoorlog met een dertigtal verpleegsters naar het oorlogsgebied om met gevaar voor eigen leven veldhospitalen op te richten voor de verwaarloosde gewonden in nood. Zij waren de slachtoffers van het buskruit van Nobel. Nobel besloot bij zijn dood om zijn hele fortuin te bestemmen voor een jaarlijkse prijs voor wetenschappers die de humaniteit het beste hebben gediend. Vreemd genoeg werd de Vredesprijs geboren uit de oorlog.

Vrede komt niet vanzelf, maar het ontplooit zich als een verhaal. Het is het werkwoord van ons leven waar we voortdurend aan moeten werken. Het gaat om het diepste verlangen van de mens, het verlangen naar diepe innerlijke rust en te genieten van het leven. Het komt niet vanzelf en kost vaak veel moeite en strijd. Zoals Plato zegt: si vis pacem para bellum, als je vrede wenst moet je bereid zijn ervoor te strijden.

Download PDF
E-Boek versies van : Donkere wolken van oorlogsgeweld

Gerelateerde berichten

Een reactie

 1. Chavah Lichtenberg
  16 december 2014 op 16:30 Beantwoorden

  Dit onderwerp spreek me erg aan…. het resoneert in mij! Voor mij hoort vrede bij luisteren.In het Spaans ” Siente of Luister…” is luisteren verwant met voelen.Als ik werkelijk luister en dus stil wordt ervaar of voel ik vrede.Vrede schoonheid en stille vreugde!Mijn omgeving verandert niet maar ik neem dan anders waar.
  Dank voor de mooie woorden,
  Sjaloom chaverim!
  Chavah Lichtenberg

We zien graag uw reactie