Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

Een gesprek met Hannah de Vos-Beckers over duurzaam onderwijs

Wat is eigenlijk duurzaam onderwijs?
Wat is in een maatschappij waar duurzaamheid een modieus woord is nu eigenlijk duurzaam onderwijs? Scholen met zonnepanelen op het dak en gescheiden afvalverwerking? Of is er meer voor nodig? Je hebt samen met je man de vernieuwende school Aventurijn opgericht. Na ruim15 jaar pionieren hebben jullie laten zien dat ander onderwijs écht mogelijk is. Wat is jullie visie op duurzaam onderwijs?

11588165 - landscape in black and white with green tree - the concept of ecologyOnder duurzaam onderwijs versta ik onderwijs dat het kind voorbereidt op een leven waar het voortdurend zelf vorm aan kan geven. Een leven waar het uitdagingen aan durft te gaan, waar het vanuit zelfvertrouwen en creativiteit stappen zet, waar het kan omgaan met tegenslagen en weet hoe je verantwoord en vreedzaam om kunt gaan met de aarde, jezelf en de medemens. Als we kinderen kunnen opleiden tot zulke zelfbewuste volwassenen dan wordt ook de maatschappij duurzaam.

Onder duurzaam onderwijs versta ik onderwijs dat het kind voorbereidt op een leven waar het voortdurend zelf vorm aan kan geven.

Bij deze volwassenen staat namelijk vrijheid vanuit verantwoordelijkheid centraal. Deze mens zal zorgvuldig om willen gaan met de aarde en zijn medemens omdat hijzelf zodanig heeft kunnen opgroeien dat hij beseft wat de waarde is van respect voor je eigen vrijheid in relatie tot de ander en de wereld. Dan creëren we een aarde waar mensen kunnen samenleven en nieuwsgierig zijn naar elkaars verschillen, waar mensen samenwerken om het beter te laten gaan met het milieu en waar mensen in staat zijn werkelijk te communiceren. Een maatschappij waar het individu in relatie tot zijn sociale omgeving optimaal kan functioneren. Een duurzame samenleving is daarvan het logische gevolg.

Maar wat heeft dat voor een consequentie voor het onderwijssysteem? Hoe voed je kinderen op tot zelfbewuste mensen die verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan in al zijn facetten? Wat is duurzaam in jullie onderwijs?

Als eerste neem ik het traditionele onderwijssysteem eens onder de loep:
De overheid heeft bepaald wat de kerndoelen zijn en wat dus ieder kind moet leren. Dit legt men dwingend op aan de scholen: voldoe je niet dan is er geen geld …weg school.

De leerkrachten leggen deze eisen dan vervolgens weer dwingend op aan de leerlingen. Soms met een leuk sausje van (semi-)vrijheid of (semi-)creativiteit. Maar uiteindelijk moeten alle kinderen middels een citotoets aan deze eisen voldoen binnen een vastgelegde tijdsspanne. Daarna is er slechts keuze uit de door de overheid bepaalde en vastgelegde routes zoals VMBO, HAVO of VWO. Andere smaken zijn er niet. Erger nog: er bestaat een diploma PLICHT in Nederland. Dus bij een meester in de leer om een vakman te worden dat kan niet meer…

Download PDF
E-Boek versies van : Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

Pagina's: 1 2 3 4

Gerelateerde berichten

Een reactie

  1. artikel: Duurzaam onderwijs | Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs
    18 augustus 2016 op 16:52 Beantwoorden

    […] hier voor het […]

We zien graag uw reactie