Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

Als je het in Nederland anders wilt doen dan is de enige manier om een particuliere school op te zetten. Er zijn dan slechts een aantal basisregels waar je als school aan zal moeten voldoen.

Dit is dan ook wat mijn man en ik 15 jaar geleden hebben gedaan:
We hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn gewoon begonnen met Aventurijn; een kleine, niet bekostigde school, waar ieder kind van 3-18 jaar, op zijn eigen wijze kan leren van dat wat het leven te bieden heeft.

Hoe ziet jullie school er dan uit vanuit dit nieuwe inzicht van duurzaam onderwijs?

Het onderwijs op Aventurijn kan je je het beste voorstellen als een kleine samenleving: kinderen en volwassenen verblijven in het gebouw en op het natuurlijke terrein. Er zijn dieren, een biologische moestuin, een bank om te hangen, tafels om aan te werken, hoekjes om te spelen, zand, water, vuur, kunst … De kinderen krijgen zoveel mogelijk de ruimte om hun eigen ontwikkelingsweg te gaan, zolang die uiteraard niet over de grenzen van een ander gaat. Ieder kind heeft zijn innerlijke leerkracht en het is van belang om die te behouden; ieder mens wil zich ontwikkelen. Immers: wie kan er een dag leven zonder te leren? Leren doe je altijd en overal: tijdens spel, koken, praten, tuinieren of … uit een boekje. Er is dus geen test of toets die een kind langs een meetlat legt en beoordeelt of veroordeelt. Opgroeien vanuit vertrouwen en enthousiasme, met behoud van het innerlijke kind.

20312012 - closeup portrait of girl drawing with colorful pencilDat het werkt blijkt na 15 jaar uit het feit dat oud-leerlingen allemaal hun weg vinden via: MBO, HBO, universiteit of zelfstudie/werk. Wat bij al deze oud-leerlingen opvalt is dat zij gedreven zijn in wat zij doen en kinderlijk volwassen de wereld tegemoet treden. Zij weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en wereld.

Maar wát oud-leerlingen ook gaan doen; opvallend is dat het stuk voor stuk zulke wijze mensen zijn. Mooie jonge mensen die met passie en enthousiasme in het leven staan, mensen waar een maatschappij op kan bouwen. Duurzaam onderwijs voor een duurzame maatschappij.

Het is een heel mooi ideaal dat volgens jullie ook haalbaar is, maar waarbij jullie ook rekening zullen moeten houden met de huidige wetgeving. Ook de financiering zal een probleem zijn. Hoe doen jullie dat?

Momenteel zijn er nog strenge wetten en regels die maken dat er een ziekmakend gesubsidieerd onderwijsbestel is. Als particuliere school heb je meer vrijheid je onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Gratis onderwijs voor iedereen klinkt mooi, maar als je kind er dyslectisch van wordt, pillen moet slikken, ongelukkig of agressief wordt, dan is het een erg kostbare vorm van educatie. Er zijn een aantal bekostigde initiatieven waar wat meer vrijheid aan de kinderen wordt gegeven. Voor hoelang? Voor zolang de overheid het goed vindt waarschijnlijk. Gaat er een andere wind waaien dan zullen deze scholen zich ook weer moeten aanpassen naar de norm die gedicteerd wordt door de overheid met als machtsmiddel de financiering.

Download PDF
E-Boek versies van : Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

Pagina's: 1 2 3 4

Gerelateerde berichten

Een reactie

  1. artikel: Duurzaam onderwijs | Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs
    18 augustus 2016 op 16:52 Beantwoorden

    […] hier voor het […]

We zien graag uw reactie