Duurzame gezondheidszorg in een organisch geheel

De Vlaamse Medicus, Jean-Luc Mommaerts, in Antwerpen docent aan de medische faculteit, hield op de Business Universiteit van Nyenrode in Februari een lezing over duurzame gezondheidszorg. Hij toonde aan dat duurzame gezondheid vooral moet worden gerealiseerd vanuit de eigen innerlijke kracht. Goede gezondheidszorg betekent dus:” Het individu werkt aan zichzelf en tegelijk aan een duurzame ontwikkeling van cultuur.” Het ene kan zelfs niet zonder het andere. Het ene IS het andere. Alles heeft met alles te maken. Wat in het onbewuste gebeurt is heel belangrijk, heel betekenisvol en heel organisch. Psycho-somatiek is een duidelijk voorbeeld waarvan veel kan worden geleerd, maar uiteindelijk gaat dit over ALLE menselijke domeinen. OVERAL speelt het onbewuste een super belangrijke rol. We dienen daarmee te leren omgaan op een efficiënte en ook ethisch correcte manier. We dienen onze organische eigenheid volledig te waarderen.

19244729 - meditation - chakras“De mens is een organisch wezen.” We zijn het daar meestal wel mee eens. Toch denken en handelen we dikwijls alsof dat niet het geval is. Binnen én buiten de geneeskunde wordt de mens dikwijls gezien als eerder een mechanisch te begrijpen en te behandelen entiteit. ‘Organisch’ wil hierbij zeggen: super complex in vele lagen tegelijk en met veel interne dynamieken en vormen van feedback die allemaal parallel aan elkaar gebeuren. ‘Mechanisch’ is in vergelijking hiermee een relatief eenvoudig systeem dat praktisch en concreet volledig in een flow-chart te vatten is.

Binnen de neurocognitieve wetenschap ziet men steeds duidelijker hoe de diepere lagen van de menselijke geest organisch te benaderen zijn. De organische realiteit is dat onze hersenen bestaan uit zo’n 100 miljard zenuwcellen, met daarnaast nog veel ondersteunende cellen die meespelen in ons denken. Dit zijn allemaal levende elementen met een heel grote complexiteit. We zijn ons slechts bewust van enkele heel summiere elementen van alles wat hier gebeurt. Denk aan een immens uitgestrekt bos. Je kan aan de buitenkant staan en met een omgekeerd spreekwoord “door het bos de bomen niet meer zien”. Maar de bomen zijn het bos. Neurocognitief gesproken: elke beweging van de menselijke geest is tegelijk ook een beweging van, met enige vereenvoudiging, hersencellen. Deze hersencellen vormen in hun gezamenlijke activiteit steeds opnieuw patronen die kunnen interageren met andere patronen. Elk patroon staat voor een gedachte, een gevoel, een motivatie… Dit spel van patronen kunnen we bekijken vanuit een psychische bril of vanuit een lichamelijke bril. In wezen kijken we zo naar hetzelfde spel. Alleen de bril waarmee we kijken, is anders. Met andere woorden: er is een eenheid van geest en lichaam. We moeten op deze manier geen filosofische discussie voeren over hoe de geest het lichaam kan beïnvloeden. Vanuit deze eenheidsgedachte is er zelfs geen beïnvloeding nodig. Het ene is het andere.

Let wel dat dit géén reductie inhoudt van het ene tot het andere. Het is niet dat we hierdoor iets kwijt zouden raken. Het geheel wordt er alleen des te interessanter door, intrigerender, zinvoller ook. Alle existentiële vragen krijgen een bijkomend niveau van diepgang.

Download PDF
E-Boek versies van : Duurzame gezondheidszorg in een organisch geheel

Pagina's: 1 2 3

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie