Editorial

Wetenschappelijke artikelen over duurzaamheid door zingeving

Beste Lezers

Paul de Blot

Paul de Blot SJ – Hoofdredacteur

Deze Website is en wordt gevuld met een serie artikelen van het webmagazine Scintillae, met in de hoofdredactie Paul de Blot en Rob Blomme. Het webmagazine is kosteloos toegankelijk.

De naam ‘Scintillae’ [vonkjes] geeft aan wat onze bedoeling is: inspirerende vonkjes te geven van onze droom in de zoektocht naar duurzaamheid door zingeving in de business. We zijn op zoek naar artikelen die vernieuwend en inspirerend zijn.

Na vijf jaar van het bestaan van ons tijdschrift Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode blijkt dat het nodig is om ons aan te passen aan de veranderingen, die zich op alle terreinen van ons leven en zakendoen voltrekken. In vijf jaar tijd blijkt de behoefte aan informatie sterk te zijn veranderd en er worden andere eisen gesteld door onze lezers. Onze aanpak van Business Spiritualiteit blijkt niet toereikend te zijn. Daarom zijn we overgegaan tot een nieuwe formule die meer gericht is op duurzaamheid en zingeving in het zakendoen in de ruime zin van het woord. Het management is een realiteit dat ook in de zorg, in de opvoeding, in de goede doelen organisaties, in het bestuur en de politiek en in veel andere organisaties van groot belang is.

 

Rob Blomme

Rob Blomme Hoofdredacteur

De eerste serie artikelen gaat vooral in op armoede en menselijkheid:

Naast deze diepgaande studies zijn ook meer op de concrete praktijk gerichte artikelen opgenomen:

We wensen de lezers veel leesplezier en ontvangen graag uw reacties dit webmagazine. Ook uw vernieuwende bijdragen zijn van harte welkom.

De redactie

Download PDF

We zien graag uw reactie