Filmrecensies

Films zijn vooral media van narratieve spiritualiteit en zelfbewustwording. Het zijn verhalen in beeld die vragen oproepen die tot diepere spirituele lagen van ons bewustzijn kunnen doordringen. Daarom willen we op deze magazinesite ook aandacht besteden aan filmrecensies, Geesje Prins zal dit verzorgen. De eerste film die ze bespreekt is Twin Sisters.

In de film Twin Sisters stoten we op de problematiek nature-nurture. Is het karakter van mensen en diens spirituele diepgang door geboorte gegeven of is het een verworvenheid door opvoeding en cultuur?. Ofschoon opvoeding en cultuur grote invloed kunnen hebben blijkt de natuurlijke aanleg de koers van het leven te bepalen. Onze diepste verlangens zijn ons van nature eigen als een levensbron die de koers van ons leven bepaalt. Het is een belangrijke conclusie voor opvoeding en personeelsmanagement dat het van groot belang is te luisteren naar de aangeboren aanleg en daar gebruik van te maken. Het gaat om onze diepste verlangens die de bron vormen van onze levenskracht.

Paul de Blot SJ

… Naar de filmrecensies

 

Download PDF

We zien graag uw reactie