Griekenland & Turkije

Hoe twee landen met eenzelfde bron van wijsheid zich op verschillende manier kunnen ontwikkelen

9789460000188-griekenland-turkijeDe Griekse wijsheid wordt nog steeds gezien als de bakermat van de westerse beschaving, het land van de rede en van de filosofie. Dezelfde wijsheid kan zich op verschillende manier ontplooien. In het moderne Griekenland is er niet veel meer van over. Deze Griekse wijsheid heeft in Turkije geleid tot de wording van een economische grootmacht. Griekenland en Turkije hebben meer gemeen dan men oppervlakkig gezien kan vermoeden. Het zijn twee landen met een gedeelde geschiedenis, een gedeelde opvoeding en ook een gedeelde tragedie.

In de oudheid heerste er een voortdurend conflict tussen Oost en West. Het westen werd gezien als de cultuur van de Grieken en het Oosten van de barbaren. In de Trojaanse oorlogen vochten de Grieken tegen de Trojanen op de kust van Turkije. Eeuwen later kwamen de Perzische oorlogen gevolgd door de Gouden Eeuw van Verlichting vanuit het Athene van Socrates en Plato. In 1453 streed Constantinopel als voorpost van het christelijke Westen tegen de Mohammedanen van het Islamitische Oosten. Constantinopel viel en de Turken overheersten in het Ottomaanse Rijk de Grieken. Grieken en Turken raakten in de Eerste Wereldoorlog weer in gevecht met als gevolg een enorme volksverhuizing. Alle Turkse Grieken moesten naar Turkije en alle Griekse Turken naar Griekenland.

De Griekse politiek meer gericht op de Balkanlanden waarmee ze zich wegens hun orthodoxe christendom meer verbonden voelden. De Turken voelden zich meer verbonden met hun Islamitische achterland. Beide landen ontwikkelden zich echter als een seculiere staat en toonden cultureel veel overeenkomsten in smaak, muziek, en liefde voor voetbal en basketbal. Beide zijn ook NAVO-partners geworden. Ze tonen een zeer complexe wederzijdse band van aantrekking en afstoting met veel pijn en ellende, waaruit ook een vorm van wijsheid is ontstaan.

Toen de Europese Unie Griekenland binnenhaalde hoopte ze de bakermat van de democratie en het huis van de Schone Kunsten binnen te halen, maar ze kregen een nieuw Griekenland in huis met een grote zwarte economie. Belasting betalen was voor de Grieken niet de gewoonste zaak van de wereld.

De Byzantijnse keizers onderschatten de Mohammedanen en vertrouwden sterk op hun goed bewapende legioenen. Ze beseften niet dat de Islam een sterk militante godsdienst is, die met God aan hun zijde vochten. Constantinopel viel daarom in handen van het Ottomaanse Rijk, dat in de loop van de eeuwen eveneens in verval raakte. Hun feodale bestuur was gebaseerd op de Islamitische wetgeving, de shariah, aangevuld met decreten van de sultan. Voor handel, bankwezen, wetenschappelijke vakkundigheid was men afhankelijk van niet Islamitische groepen zoals de Joden, orthodoxe Grieken en christelijke Armeniërs.

Download PDF
E-Boek versies van : Griekenland & Turkije

Pagina's: 1 2 3

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie