Hebben we hier nu voor gekozen?

Betekenisgeving in een gezonde besluitvorming

9789079768028-hebben-we-hier-nu-voor-gekozenIn de Westerse wereld is de rationalisatie steeds meer gaan domineren, maar het is een specialisatie geworden die ons menselijk bestaan steeds meer bedreigt. De sociale betekenisgeving wordt verdrongen door een rationele betekenisgeving waardoor de menselijkheid verloren gaat. Georganiseerde naastenliefde is een rationele manier om sociale samenhang te bereiken maar het blijkt niet te werken. Het evolutionaire denken over de sociale betekenisgeving werd verarmd door een rationele betekenisgeving. De maatschappelijke schade werd in geld uitgedrukt en het recht werd de grondslag van de samenleving die werd georganiseerd door een onmenselijke bureaucratische reglementering. De diversiteit van de natuur werd als wildernis gerationaliseerd tot monoculturen. Betekenis werd uitgedrukt als opbrengst in tijd en geld. Daarmee ging de evolutionaire oriëntatie en sociale betekenisgeving verlorenen met grote schade aan alle levensvormen.

Darwin kwam tot een evolutionaire betekenisgeving omdat het leven zich voltrekt in een wisselwerking met de omgeving. Dit denken staat haaks op de rationele betekenisgeving op grond van oorzaak en gevolg. Dat geeft geen betekenis aan de verschijnselen waarbij geen oorzaak en gevolg reacties kunnen worden vastgesteld.

Er kwam een democratie tot leven maar die vervormde tot een spel met bepaalde regels. Wie het spel goed speelde kwam aan de macht.

Wim van Dinten overstijgt het rationele denken van deze deprimerende beschrijving door er ook patronen te leren ontdekken van betekenisgeving in een diversiteit van vormen. Hij wil de lezer begeleiden om ook deze patronen van betekenisgeving te leren ontdekken om tot een gezonde besluitvorming te komen.

Bekijk op bol.com

Wim van Dinten
Hebben we hier nu voor gekozen?
Uitgeverij Stichting Sezen, 2015
ISBN 9789079768028
Download PDF
E-Boek versies van : Hebben we hier nu voor gekozen?

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie