Honger

Ook in het honger lijden is er verschil. Eén op de vijf slachtoffers van honger zijn kinderen beneden 5 jaar. De honger van de allerkleinsten is meestal het gevolg van de honger van de moeder. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen van de honger, dat is meer dan driehonderd per uur. Duizend kraamvrouwen sterven er per dag door voedselgebrek.

Niger hoort tot de meest vruchtbare landen waar elke vrouw gemiddeld zeven kinderen krijgt. De blanken raken door de hoge sterftecijfer niet onder de indruk, want die mensen zijn eraan gewend en krijgen daarom ook meer kinderen. Zo denkt men in Europa. Martín heeft dit nagegaan en vroeg aan een moeder of ze eraan dacht veel kinderen te krijgen omdat er zoveel kinderen sterven? Het antwoord was duidelijk. “Neen daar dacht ik niet aan. Je krijgt geen kinderen om ze te laten sterven. Dat zou een belediging van God zijn “ Hij vervolgt zijn vraag hoe het dan komt dat de kinderen sterven. Wiens schuld is het dan? “Van mijn man en van mij, want wij hadden ervoor moeten zorgen dat ze eten hebben. Maar we hebben geen geld.” Op zijn volgende vraag waarom ze geen geld hadden, zweeg ze met een pijnlijke blik.

Hoe weinig deze mentaliteit van kinderen krijgen die sterven in Europs wordt begrepen verduidelijkt Martín met het volgende verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Engeland in hongersnood omdat de oogst mislukte als gevolg van de oorlog. Uit Bengalen werden duizenden tonnen voedsel naar het moederland Engeland gestuurd .Als gevolg hiervan brak er in Dhaka de ergste hongersnood uit waarbij meer dan drie miljoen mensen als ratten stierven van de honger. De Britse premier Winston Churchill maakte zich daar geen zorgen over. Tijdens de ministerraad zei hij dat het niet erg was “want de Indiërs planten zich toch voort als konijnen”.

Specialisten en bureaucraten vermijden het woord honger en spreken van ondervoeding en ongezonde voeding. Vakmensen voorkomen emotie en scheppen begrippen die weinig mensen begrijpen om de harde werkelijkheid van de honger te camoufleren. Het gaat over doden die niet in de kranten worden genoemd. De Wereldvoedseltop in 1996 in Rome en de FAO sprak niet over honger maar over het begrip voedselonzekerheid. Als één persoon met een naam van honger sterft dan zou het een schandaal zijn waar de kranten vol van staan. Als er vijftig miljoen mensen door een natuurramp aan hongersnood sterven gaat het om een ramp. Nu sterven er twee miljard mensen aan structurele honger en de bureaucratie spreekt over voedselonzekerheid.

Download PDF
E-Boek versies van : Honger

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie