Jongeren zijn sleutel voor vernieuwing in organisaties

Veel jongeren voelen zich minder thuis in de traditionele opleidingen en organisaties. Op het eerste oog lijken zij de boot te missen, maar misschien is het eerder andersom: deze traditionele organisaties missen de boot.

De veranderingen waar onze samenleving en veel organisaties momenteel voor staan zijn zeer omvangrijk en complex en vragen wellicht eerder een sprong dan een stap. We hebben een nieuw perspectief nodig, een andere mindset, een nieuw bewustzijn. Het is al lang bekend dat het veranderen van onze mindset veel lastiger is dan welke reorganisatie dan ook. Het lukt veel organisatie niet om deze slag zomaar te maken. Hiervoor zijn vaak impulsen van buiten nodig, bijvoorbeeld doordat jongeren binnenkomen die deze andere mindset en dit nieuw bewustzijn op een natuurlijke manier bij zich dragen.

Jongeren van deze tijd

dreamstime_xs_14436950Een jonge medewerker van een scholingsinstelling heeft een verrassende visie op samenwerking: ‘Als wij met ons aanbod breder denken dan onze eigen organisatie, dan kunnen wij veel meer betekenen voor onze deelnemers.’ Zij gelooft in open netwerken met andere organisaties en vindt steeds weer een creatieve oplossing om het oude concurrentie-denken te doorbreken. Voor haar staat het eigenbelang van haar organisatie niet op de eerste plaats. Toch nemen de leerlingaantallen door haar acties toe. Dit was niet haar eerste doel, maar een logisch gevolg van anders denken.

Dit voorbeeld laat zien hoe een frisse inbreng kan helpen bij de veranderingen waarvoor veel organisaties momenteel staan. Jongere medewerkers staan anders tegenover samenwerking, kijken anders aan tegen hiërarchie en dragen bij aan meer dynamiek en openheid in organisaties. Zij zorgen regelmatig voor een nieuwe impuls en hebben kwaliteiten die nog niet altijd op waarde worden geschat en waar collega’s vaak nog aan moet wennen.

Jongeren geboren na 1980 vormen de generaties Y en Z. Zij laten zich niets vertellen, ze zijn moeilijk te overtuigen, maar wel te inspireren. En als ze geïnspireerd zijn, dan zien ze kansen, zijn ze ondernemend en nemen initiatief. Ze hebben moeite met hiërarchie en hebben niet altijd zin om zich te verantwoorden. Inkomen staat niet op de eerste plaats, zij hechten eerder belang aan hoe duurzaam hun organisatie is en hoe men omgaat met andersdenkenden. Ze zoeken een setting waarin ze zich authentiek kunnen ontwikkelen. Ze zijn zich vaak bewust van hun omgeving, van wat de klanten verwachten en van het krachtenveld waarin een organisatie opereert. Het aantal hoog gevoelige jongeren binnen generaties Y en Z is aanzienlijk hoger dan bij eerdere generaties. Daar waar de voorgaande generaties nog overheersend materialistisch en individualistisch zijn, is generatie Y meer gericht op het collectief. Die beweging wordt bij generatie Z (1995-2010) nog sterker. Zij houden van zelfstandigheid, vrije ruimte, eigen verantwoordelijkheid en een minder strakke scheidslijn tussen privé en werk. ‘Toevallig’ zijn dit ook de principes van het nieuwe werken, want waarom zou je op vaste tijden en vaste plaatsen aanwezig moeten zijn? Generatie Z is opgegroeid met de computer, iPad of het mobieltje op schoot. Alle informatie is vrij beschikbaar, er zijn weinig grenzen en er is een sterke behoefte om verbonden te zijn. Daarmee zijn het wereldburgers die graag hun steentje bijdragen aan de (internationale) samenleving en dat ook van hun organisatie verwachten of zelfs af zullen dwingen. Ze nemen gemakkelijk eigen initiatief en daarin zijn ze ook creatief. Ze denken in netwerken en hebben moeite met oude vaste structuren, macht of hiërarchie.

Bij het lezen van deze beschrijving is al voelbaar dat er een andere wind zal gaan waaien als deze jongeren hun intrede doen. Helaas waait deze wind nog aan veel organisaties voorbij omdat zij momenteel geen nieuwe mensen aan kunnen nemen of omdat er weerstand is tegen vernieuwing.

Download PDF
E-Boek versies van : Jongeren zijn sleutel voor vernieuwing in organisaties

Pagina's: 1 2 3

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie