Koopman, Dominee, Kunstenaar

Koopman, Dominee, Kunstenaar

Een meer ethisch gerichte studie over de bewustwording is de studie van Jan Roelofs. Het is een verhaal over de collectieve bewustwording aan de hand van de cultuurgeschiedenis. De auteur schrijft zijn boek als een zoektocht naar de ziel van Nederland aan de hand van het culturele erfgoed met de drie mannelijke archetypen: de koopman, de dominee en de kunstenaar. Het beeld van de koopman en de dominee is bekend, maar de kunstenaar met zijn creatieve intuïtie en spirituele diepzinnigheid is in dit historisch proces niet tot zijn recht gekomen. In het bedrijfsleven is wel een resultaatgericht sturend leiderschap van de koopman en belerende houding van de dominee te vinden, maar niet de liefde, creativiteit en spirituele kracht van de kunstenaar.

Het cultuurgoed van de koopman beschrijft hij aan de hand van de geschiedenis van het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen waarin hij laat zien hoe Nederlanders van geld houden. De dominee wordt wakker als het geld in de plaats komt van God. Dan komt het tijdperk van de dominee. Daarna komt het tijdperk van de kunst als de kunstenaar wakker wordt en de kracht van de geest verloren ziet gaan. Deze kracht komt tot een hoogtepunt in de Gouden Eeuw.

In de achttiende eeuw raakt de kunstenaar beklemd tussen de inhalige koopman en de bekrompen dominee. Voor de koopman is kunst koopwaar, voor de dominee een verwijzing naar God en voor de kunstenaar een spirituele toegang het eigen bestaan. De schrijver geeft een interessante beschrijving van het culturele zelfbewustwordingsproces door de kunst. In deze vlot geschreven weergave van het cultuurverhaal van Nederland wijst hij op het belang van de spirituele kracht in het zakendoen en in de religie.

Roelofs, Jan
Koopman, Dominee, Kunstenaar.
Uitdagingen en kernkwaliteiten van de Nederlandse man
Ankh Hermes, Utrecht, 2011
ISBN  97890 202 05107

Zelfbewustwording als groepsproces krijgt in de boeken over spiritualiteit (en organisaties) jammer genoeg meestal niet de aandacht die het verdiend. Het boek van Jan Roelofs is in die zin dan ook een positieve uitzondering.

Download PDF
E-Boek versies van : Koopman, Dominee, Kunstenaar

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie