Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

Gerrit Broekstra geïnterviewd door Peter Daub, over de Essentie van Diep Leiderschap

De twee heren spreken naar aanleiding van het door Gerrit Broekstra geschreven boek ‘Diep Leiderschap: het geheim van juist handelen in onzeker tijden’. In essentie wordt onderscheid gemaakt tussen Oppervlakkig Leiderschap en Diep Leiderschap. Oppervlakkig Leiderschap bestaat uit de (veelal door de CEO) gedefinieerde visie die op basis van een van te voren vastgestelde strategie én binnen de organisatie structuur uitgevoerde werkzaamheden, leidt tot de performance van de organisatie. Deze manier van leidinggeven wordt door Broekstra ‘Comboymanagement” genoemd.

Belangrijker is om relevante, onderliggende vragen te stellen, zoals: “Waarom bestaan we eigenlijk?”, “Wat vinden we echt belangrijk?”, “Wat voor toekomst willen we realiseren” en “Hoe gaan we met onze planeet om”. Dat leidt tot een model dat het Oppervlakkig Leiderschap ondersteund vanuit de Missie, de Waarden en de Spirit samen leidend tot de Visie van de organisatie.

Daarmee zien we de detaillering van het model dat ook Paul de Blot zeer frequent gebruikt: het Diepte of Zijns-niveau én het  Oppervlakkige of Doe-niveau. Doorvragen tot dat we echt weten wat belangrijk is, brengt ons bij het wezen van de mens. De boodschap van het boek van dhr. Broekers is dan ook dat ondernemingen hun genetische codes moeten herijken in de richting van een alter-intentioneel perspectief, dat wil zeggen dat bedrijven en mensen zich afkeren van het ego en van het verlangen naar eigen succes.

Over Gerrit Broekstra

Prof. dr. ir. Gerrit Broekstra is emeritus hoogleraar. De laatste dertig jaar van zijn carrière aan Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, Kellogg School of Management van Northwestern University en Nyenrode Business Universiteit. Ook was hij management-consultant. De rode draad door zijn onderzoek is het systeem-denken of holistisch-denken.

Het oorspronkelijke artikel uit Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode #8 …

Download PDF
E-Boek versies van : Leiderschap reikt tot diep in de organisatie

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie