Manifest Utopia & De wereld mijn tuin

Adelheid en Huub Kortekaas kijken als kunstenaars op een andere manier naar planten. Ze zien de plant als een prachtige metafoor van het verlangen van de mens om zich te ontplooien en te worden tot wie hij of zij in diepste wezen is. Vanuit de drie grote levensvragen Wie ben ik, Wat is de zin van mijn Leven en Hoe geeft ik mijn leven vorm zijn zij op zoek naar een betekenisvol universeel antwoord op deze fundamentele levensvragen. In deze zoektocht ontdekken ze de verbondenheid tussen hemel en aarde en de samenhang tussen mens, plant en aarde. In hun kunstwerken komt deze visie op verschillende manieren en met verschillend materiaal letterlijk in beeld. Daarmee overstijgen ze in hun contemplatieve visie het wetenschappelijk denken over de natuur. Hun spirituele avontuur hebben ze in twee boeken in woord en beeld uitgegeven in Nederlandse en Engelse tekst onder elkaar.

Magazine_en_boekje - manifest UtopiaIn 2012 komt het boek Manifest Utopia als een indrukwekkend beeldend verslag van de pelgrimstocht van hun leven . Het is een manifest van het leven als kunstwerk waarin zij de aarde beleven als een spirituele tuin waarin de mens als een unieke bloem tot bloei komt. Hun ontdekkingstocht dat de mens deel is van de goddelijke dimensie van de natuur wordt in sprekende foto’s in het boek weergegeven. Dit beeldend kleurrijk boek is een manifest verslag van hun droom die ze met de wereld willen delen.

Drie jaar later – in 2015 – verschijnt een klein poëtisch document onder de titel: De Wereld mijn Tuin. Hun spirituele ontdekkingstocht wordt hierin als een haiku verhaal verteld over de mens die zich ontplooit als een bloem in de spirituele tuin van de wereld. Het verhaal wordt verbeeld als een liefdevol samenspel van woorden en poëtische pentekeningen.

Achterin het kleinood bevindt zich een DVD, de verbeelding van het levensverhaal van Adelheid en Huub. Een zoektocht van twee mensen die vanuit hun manlijke en vrouwelijke energie hun leven van 50 jaar creatieve samenwerking vormgeven. Ze ervaren hun zoektocht als een droom die ze willen delen met de wereld en hun kleinkinderen.

Download PDF
E-Boek versies van : Manifest Utopia & De wereld mijn tuin

Pagina's: 1 2 3 4 5

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie