Michaelsysteem

Michaelsysteem


Michaelsysteem

Zelfbewustwording als groepsproces krijgt in de boeken over spiritualiteit (en organisaties) jammer genoeg meestal niet de aandacht die het verdiend. Het boek van Jan Roelofs is in die zin dan ook een positieve uitzondering.

Ook in het boek dat ik hier wil bespreken Michaelsysteem van Christy van den Putten, Theo Buijsrogge en Philip van der Most ligt de nadruk op het in kaart brengen van je individuele persoonlijkheid.

De lessen van Michael zijn voor het eerst in 1979 in Chicago beschreven door Chelsea Quinn Yarbro in haar boek Messages from Michael. Michael is een groepsentiteit die als een spirituele gids functioneert met een collectief bewustzijn. Deze stroming kwam vanuit Amerika naar Nederland en kreeg bekendheid als Michaelsysteem. Het is een uitgebreide metafysische beschrijving van ons bestaan die het gedrag van mensen verklaart vanuit de kern van het antwoord op de vraag wie we zijn. Het is geen pad naar spirituele verlichting maar een bewustwording vanuit de eigen ervaring van de zogenaamde Essenties die het mens-zijn met zich meedraagt. Het is een niet gemakkelijk leesbaar boek over de filosofie van onze spirituele mogelijkheden.

Michael, Christiy van den Putten, 
Theo Buysrogge, Philip van der Most
Michaelsysteem - De essentie van je persoonlijkheid
Ankh Hermes, Utrecht, 2012 
ISBN 978 90 202 05824
Download PDF
E-Boek versies van : Michaelsysteem

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie