Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Slot

Bij de instelling van deze leerstoel zei Gerard van Olphen van Achmea: ‘Wij zijn groot geworden door onderlinge solidariteit, het belangrijkste concept van verzekeren. Nu is de tijd rijp om die solidariteit verder uit te breiden naar ontwikkelingslanden. Door onze steun geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans hun economische weerbaarheid te vergroten. We brengen geen geld, maar kennis.’ Het is die ambitie die wij als center willen realiseren.

De sleutelwoorden rentmeesterschap, ondernemerschap en leiderschap die de identiteit van Nyenrode Universiteit markeren, zijn verrassend actueel. We staan immers voor grote uitdagingen ten aanzien van internationale economische betrekkingen tussen landen, culturen en gemeenschappen.

Rentmeesterschap is een eeuwenoud, Bijbels begrip. Wij zijn geroepen om deze wereld te beschouwen als in beheer gekregen en om deze in goede staat over te dragen aan de volgende generatie. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een waardigheid waarvan niemand mag worden uitgesloten.

Financial services
Financial services

Ik heb dit artikel de subtitel meegegeven: ‘laat mensen bouwen aan hun eigen bestaan’. Grondslag is dat wij ook anderen in hun omgeving de waardigheid van het rentmeesterschap moeten laten en dienen te bevorderen. Dat is gelegenheid geven om talenten te ontplooien én te kiezen tussen goed en kwaad. Dat is pas rentmeesterschap.

Dat ondernemerschap niet los gezien kan worden van de gemeenschap hoop ik inmiddels afdoende duidelijk te hebben gemaakt.

Gert van Dijk

Noot:

Dit artikel over microfinanciering in ontwikkelingslanden is de openbare rede van Prof.dr.ir. Gert van Dijk als hoogleraar (Cooperative) Financial Services in Developing Economics aan de Nyenrode Business Universiteit. 

 

Download PDF
E-Boek versies van : Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Pagina's: 1 2 3 4 5 6

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie