Oorsprong

Oorsprong

De publicaties over zelfbewustwording vanuit de inspiratie van het Boeddhisme zijn vooral gericht op de ervaring van ‘het Zijn’. Joseph Jaworski gaat in zijn boek Oorsprong meer uit van ‘het doen’ en maakt hierbij gebruik van filosofische inzichten. Hij vraagt zich af hoe we kunnen handelen ten bate van iets dat boven de individuele belangen uitstijgt, ten bate van ‘de Bron van Wijsheid’.

Er is weliswaar een innerlijke beleving die mensen het hele leven bijblijft, maar we hebben jaren nodig om vanuit die Bron adequaat te handelen. Jaworski beschrijft zijn zoektocht naar de Bron. Het antwoord wordt op het juiste tijdstip gevonden, op het moment dat de Grieken kairos noemen. Dit effectief handelen vanuit de Bron noemt Jaworski de economy of means, dat ook een spaarzaam omgaan met de hulpbronnen betekent.

De Bron is de alles dragende werkelijkheid waaruit alle vormen, ook wijzelf, voortkomen. Het leven is een cirkelgang vanuit de Bron terug tot de Bron, in de oudste mystiek beschreven als circulatio de Deo ad Deum. Wij zijn partners van deze scheppende kracht waaruit het universum zich ontvouwt Oorsprong is een vlot en helder geschreven boek over de spirituele ervaring.

Door zijn filosofische diepgang is het voor lezers met een meer filosofische interesse zeer de moeite waard om het te lezen.

Joseph Jaworski
Oorsprong: De innerlijke weg naar kennis
Zeist: Uitg Christophor, 2012. 
Oorspronkelijke titel: Source. The inner Path of Knowledge Creation 
Christophor, Zeist, 2012
ISBN 978 90 6038 668 2
Download PDF
E-Boek versies van : Oorsprong

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie