Planten, onze voorouders

De plant in het evolutieverhaal vanuit zes vernieuwende invalshoeken

51335047_sDuurzaamheid is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt in het bedrijfsleven. We vergeten jammer genoeg dat de natuur hierin onze beste leermeester is. Prinses Irene van Lippe Bisterfeld drukt het duidelijk uit als ze zegt dat we door het luisteren naar de natuur het beste kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn. Herman Wijffels en veel anderen wijzen er herhaaldelijk op dat we bezig zijn de natuur uit te buiten en te vernietigen. Ook planten en dieren hebben een eigen identiteit. In het evolutieverhaal kunnen we ze zien als onze voorouders.

Tegen deze achtergrond wil ik ingaan op zes inzichten van schrijvers die vanuit hun eigen deskundigheid hierop ingaan. Oudemans en Peeters gaan uit van een nieuw filosofisch inzicht dat aansluit bij de evolutie: planten zijn onze voorouders en hebben een eigen identiteit. Stef Freriks gaat hierop in vanuit de energiehuishouding die hij in de plantenwereld beter heeft leren kennen. Wim Lips verruimt dit inzicht over de aarde als levensorganisme door aan te tonen hoe planten en bomen mensen tot rust kunnen brengen en spiritueel verrijken. Huub en Adelheid Kortekaas overstijgen in hun kunst het denken over planten en gaan in op de mystieke kracht van de plant die tot bloei komt in het hart van de mens. Dan wordt de mens een bloem in de spirituele tuin van de wereld.

De zes besproken boeken hebben gewezen op het grote belang van planten en bomen om onze wereld in leven te houden. In ons beleid over duurzaamheid wordt aan het behoud van de aarde en het plantenleven te weinig aandacht besteed. In onze zorg wordt de natuur ook te weinig gezien als therapeutische krachtbron. Oudemans en Peeters geven in hun boek een zeer lezenswaardig wetenschappelijk inzicht hoe ons leven zeer nauw samenhangt met het bestaan van planten en bomen. Wim Lips laat aan de hand van foto’s en tekeningen zien hoe planten en bomen door hun energie een spirituele en therapeutische krachtbron voor ons kunnen zijn. Het boek is zeer aan te bevelen voor een spirituele verdieping in de plantenwereld. Een mystiek hoogtepunt in de beleving van planten in het evolutieproces van de natuur geven de beide boeken van Adelheid en Huub Kortekaas. Het zijn twee zeer aanbevelenswaardige kunstboeken die de mens in beeld brengen als Bloem in de metafysische tuin van de wereld. Daarmee geven ze een spirituele verdieping aan het evolutieverhaal waarin ook de plant een fundamentele rol speelt. Stef Freriks en Hans Blokzijl werken met hun boek aan de beleving ervan als praktijk. Ik wens de lezer veel leesplezier.

Download PDF
E-Boek versies van : Planten, onze voorouders

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie