Spiritualiteit hoog op agenda van vrouwelijke professionals

Rosalie van Stormbroek-Burgers en Lidewey van der Sluis

Recent onderzoek toont aan dat vrouwen gevoeliger zijn voor de sfeer op het werk dan mannen. Vrouwen vinden het belangrijker om het beste uit jezelf halen, energie te krijgen van het werk en om in balans te zijn. Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de o.a. neuropsychologie, sociologie, biologie, en culturele antropologie. In dit artikel gaan wij niet in op deze verklaringen in verband met de veelheid van mogelijke oorzaken. We beschrijven daarentegen feitelijke bevindingen om inzichten te verschaffen in pilaren van huidige arbeidsrelaties.

Successful young businesswoman after business or job achievement towards city background. Professional joyful woman outside.Arbeidskracht

Organisaties hebben mensen nodig die bij hun passen. Hoe vind je die? Door te weten wat je hebt te bieden als werkgever. De doelgroep bestaat uit mensen die voor het aanbod bij die organisatie willen werken.

Als je geschikt personeel zoekt – vragers naar werk- , is het belangrijk om te weten wat je te bieden hebt. Namelijk, op de arbeidsmarkt is het net als op andere markten dat aanbod en vraag elkaar weten te vinden langs nutsfuncties. Iedere professional heeft een eigen nutsfunctie als het gaat om werk. De nutsfunctie omtrent werk is de motivatieset achter arbeidskracht bestaande uit diverse redenen om te werken. Salaris is daarvan meestal een belangrijk onderdeel, maar ook uitdaging, ontwikkeling, autonomie, vrijheid, verantwoordelijkheden, en zingeving zijn tegenwoordig veelgehoorde redenen om te werken. Ieder lid van de beroepsbevolking heeft een eigen, unieke mix aan redenen om te werken.

Deze redenen, ook wel werkwaarden en drijfveren genoemd, worden steeds losser van één bepaalde werkgever. Het fundament van economische zelfstandigheid is verschoven van baanzekerheid naar werkzekerheid. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is het nieuwe vangnet in onze maatschappij. Inzetbaarheid is synoniem voor waarde kunnen toevoegen. Professionals zijn waardedragers waardoor zij kunnen bepalen of, wanneer, voor wie en hoe zij werken. Aan dit soort aspecten wordt waarde gehecht en zijn daarmee onderdelen van de nutsfunctie.

De nutsfunctie zoals hier bedoeld geeft zicht op de machinekamer van arbeidskracht. Het is de software achter productiviteit en kwaliteit van arbeid. Werkwaarden en drijfveren geven niet alleen aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk maar ook wat maakt dat ze zich wel of niet thuis voelen in een organisatie en door welke aspecten van het werk ze gestimuleerd en gemotiveerd worden.

Bestaan er daarbij verschillen tussen mannen en vrouwen? Welke redenen om te werken zijn bij mannelijke en vrouwelijke professionals dezelfde? En welke niet? In dit artikel worden deze vragen beantwoord op basis van recent onderzoek.

Download PDF
E-Boek versies van : Spiritualiteit hoog op agenda van vrouwelijke professionals

Pagina's: 1 2 3 4 5

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie