Sri Sri Ravi Shankar

Bedrijfsleven gericht op een humanere wereld

Achtergrond
Sri Sri Ravi ShankarSri Sri Ravi Shankar is in 1956 geboren in Zuid-India. In 1973, hij was toe 17 jaar oud, studeerde hij af in de Vedische literatuur en natuurkunde. In 1981 richtte hij de Stichting Art of Living op. Deze stichting heeft als doel om een harmonieuze, humanere wereld te creëren. Ze tracht een herleving van menselijke universele waarden te realiseren, waar mensen als een familie door het leven gaan, zowel thuis, als in het bedrijfsleven. Sri Sri is ook oprichter van zowel de International Association of Human Values (IAHV), als de World Forum for Ethics and Business (WFEB). Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke spirituele leiders in de wereld die op diverse internationale fora wordt gevraagd naar zijn visie. Zo was hij een van de sprekers op de World Economic Forum in Davos dit jaar. In 1986 krijgt hij van de Indiase regering de hoogste spirituele onderscheiding, ‘Yoga Shiromani’ (Supreme Jewel of Yoga). Aan deze onderscheiding ontleent Sri Sri de titel: His Holiness.

De vernieuwende kracht van Sri Sri voor het bedrijfsleven

De spirituele techniek van Sri Sri, gevat in programma’s zoals Apex of Tlex met motto “inspiring individuals -transforming leaders and organisations”, worden over de hele wereld grootschalig gebruikt in het bedrijfsleven. In een tijd dat het vertrouwen daalt en onethische praktijken en corruptie toenemen, is het hard nodig dat de universele waarden in het bedrijfsleven worden herijkt.

Sri Sri verkondigd zijn boodschap onder andere via zijn eigen opgerichte organisaties IAHV en WFEB, maar ook via het World Youth Forum for Ethics in Business (WYFEB). Zo komt zijn boodschap terecht bij zakenmensen en jonge ambitieuze leiders. Sri Sri is ook een graag geziene gast van politici uit verschillende landen.

In juni 2011 heeft in Berlijn de World Cultural festival plaatsgevonden. Hier kwamen uit de hele wereld duizenden mensen bij elkaar, allemaal geïnteresseerd in de ideeën van Sri Sri.

De programma’s zijn gericht op stressmanagement, zelfinzicht, ethisch handelen en dienstbaarheid naar de samenleving. Om een groot bereik te krijgen zijn de programma’s eenvoudig van aard.

Volgens Sri Sri is de wereld een grote familie (Het Vedische principe van Vasudew Kutumbakam).

Hij zet zich erg in voor de wereldvrede, waardoor hij diverse malen is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Als bemiddelaar heeft hij bij conflicten opgetreden en hij komt op plekken om verzoening tussen landen te bewerkstelligen, zoals in Pakistan. Hij is een van de grondleggers van de anti corruptie campagne in India. Recentelijk is hij begonnen met de missie ‘wave of happiness’, een strijd tegen depressie. Zijn aandacht ging daar bijvoorbeeld uit naar Japan, waar relatief veel mensen last hebben van depressie. Zo is Sri Sri en zijn team betrokken geweest bij de opvang en begeleiding van de slachtoffers van de Tsunami in 2004.

The healing breath (Sudarshan breath) hoort volgens Sri Sri thuis in het dagelijkse schema van ieder individu. De door hem ontwikkelde ademhalingstechniek, de Sudarshan Krya, is geïnspireerd op oude Indiase wijsheid. De techniek is eenvoudig en wordt wereldwijd op grote schaal toegepast door studenten, mensen in het bedrijfsleven als ook de gewone mens op straat. De werking van deze techniek is inmiddels door wetenschappers bestudeerd. De sudarshan kriya blijkt het optimisme van de beoefenaar te verhogen, zijn stress te reduceren en zijn zelfvertrouwen te verhogen. Onderzoek naar de hersenwerking laat overtuigend bewijs zien dat de mensen die deze techniek toepassen zich met de techniek kunnen ontspannen, maar ook alerter worden. Dit laatste effect wordt zelden bereikt met soortgelijke technieken.

Het onderwijs is voor Sri Sri een van de belangrijkste plekken om mensen bewust te maken van ethiek en spiritualiteit.

Hij heeft diverse scholen opgericht, inmiddels 248, waarvan er 150 volledig gratis toegankelijk zijn voor de meest kansarmen. Zijn Sri Sri University is in oprichting, de eerste holistische universiteit. Diverse disciplines worden onder een dak bij elkaar gebracht, zodat er meer kruisbestuiving tussen disciplines plaats vindt.

Waarom een eredoctoraat op de Nyenrode universiteit?

Nyenrode is een Business Universiteit met als focus de Trinity Leadership, Entrepreneurship en Stewardship.

Het gedachtengoed van Sri Sri Ravi Shankar en de prestaties die hij inmiddels wereldwijd heeft gerealiseerd, sluit aan bij het businessmodel van Nyenrode en ondersteunt dit in hoge mate. De wereld is in verandering. We moeten ons beseffen dat bedrijven onmogelijk oneindig kunnen groeien. De klimatologische veranderingen doen ons beseffen dat we bewuster moeten omgaan met beschikbare middelen. De financiële situatie in de wereld vraagt om controle van onze consumptie en overmaat.

Het onethisch handelen in het bedrijfsleven vraagt om het elimineren van hebzucht en handelen vanuit compassie.

Nyenrode geeft Sri Sri een eredoctoraat voor zijn bijdrage aan het trainen van globale leiders, zijn ondernemende aanpak en de verbinding die hij weet te bewerkstellingen op diverse niveaus in de wereld met ethiek en spiritualiteit als belangrijke geïntegreerde principes.
Op een unieke en indringende wijze representeert hij in zijn persoon, zijn werk, zijn handelen en zijn gedachten, wat Nyenrode verstaat onder Leadership, Stewardship en Entrepreneurship. Ook op organisatorisch vlak weet hij vorm te geven aan zijn gedachten en levenswijze. Hij is oprichter van diverse organisaties en initiatieven die hij ondernemend organiseert en aanstuurt. Met zijn humor en eenvoud brengt hij oude wijsheid naar de moderne mens, ongeacht de afkomst. Een wijsheid die normaal gesproken toegankelijk is voor een elitegroep filosofen. Deze weten zelden een vertaling te geven die bruikbaar is in onze alledaagse praktijk van leiderschap en ondernemerschap.

Download PDF
E-Boek versies van : Sri Sri Ravi Shankar

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie