boekrecensie

Wijsheid in het internationale management

Wijsheid in het internationale management

Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen: In het internationale organisatiedenken speelt de religieuze dimensie geen rol maar in de niet westerse culturen is het organiseren vaak wel religieus gekleurd. De laatste decennia is ook in de westerse landen het internationale management verrijkt met religieuze inzichten als wijsheid, business spiritualiteit, zingeving.

Lees meer

Griekenland & Turkije

Griekenland & Turkije

De Griekse wijsheid wordt nog steeds gezien als de bakermat van de westerse beschaving, het land van de rede en van de filosofie. Dezelfde wijsheid kan zich op verschillende manier ontplooien. In het moderne Griekenland is er niet veel meer van over. Deze Griekse wijsheid heeft in Turkije geleid tot de wording van een economische grootmacht. Griekenland en Turkije hebben meer gemeen dan men oppervlakkig gezien kan vermoeden. Het zijn twee landen met een gedeelde geschiedenis, een gedeelde opvoeding en ook een gedeelde tragedie.

Lees meer

Wijsheid in Bedrijf

Wijsheid in Bedrijf

Het werkterrein van de managers is onvoorstelbaar complex en onvoorspelbaar geworden. Er is volgens de redactie van dit boek wijsheid nodig om de vier centrale thema’s van het management te integreren. Het zijn ondernemerschap, samenwerking, levenskunst en ethisch handelen. In hun wisselwerking kunnen ze houvast bieden voor een goed leiderschap.

Lees meer

De zevende dimensie

De zevende dimensie

Dit boek is de handelsuitgave van een proefschrift over een onderzoek naar de rol van religie binnen het internationaal management, dat zich vooral heeft ontwikkeld in geseculariseerde landen. Daar speelt religie geen rol speelt in het zakendoen. De conclusie van het onderzoek van Frans Dokman is dat er in het internationale management behoefte is aan religie als een onafhankelijke variabele, die invloed heeft op diverse aspecten van de managementtheorie.

Lees meer

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

De huidige crisis waarin we leven toont uiteenlopende aangrijpingspunten. Ze zijn financieel economisch van aard, maar ook sociaalpolitiek en ecologisch. Zeven auteurs geven in hun publicatie een eigen aanpak van de crisis. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft ons wel een boeiende indruk op de complexiteit van de crisissituatie.

Lees meer

Honger

Honger

Martín Caparrós toont in zijn studie Honger dezelfde uitzichtloosheid als Margaret Wheathly maar gaat in zijn lijvige boek dieper in op het dieptepunt van het armoedeprobleem, de honger. Er is volgens hem geen tekort aan voedsel in onze wereld, maar door de economisering ervan kwam er honger. Hij beschrijft in zijn boek de worsteling met zijn geweten.

Lees meer

De planten zijn onze voorouders

De planten zijn onze voorouders

We komen steeds meer tot het besef dat we geconfronteerd worden met de ondergang van onze natuur. Hierover is er veel geschreven, met name door bekende vernieuwers als Prinses Irene en Herman Wijffels ...

Lees meer

De kracht van rust

De kracht van rust

Wim Lips toont zijn liefde voor planten als een spirituele beleving. Hij laat zien hoe planten hun eigen taal spreken en en leert ons in zijn voorbeelden ernaar te luisteren. Hij gaat dieper in op het evolutieverhaal tot op het spirituele zijnsniveau van hun bestaan. Aan de hand van talrijke planten en bomen laat zij zien hoe ze voor ons een energiebron kunnen zijn met een spirituele kracht. Planten en bomen zijn in staat om mensen innerlijk te verrijken en tot rust te brengen.

Lees meer

Planten, onze voorouders

Planten, onze voorouders

Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt in het bedrijfsleven. We vergeten jammer genoeg dat de natuur hierin onze beste leermeester is. Prinses Irene van Lippe Bisterfeld drukt het duidelijk uit als ze zegt dat we door het luisteren naar de natuur het beste kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn. Herman Wijffels en veel anderen wijzen er herhaaldelijk op dat we bezig zijn de natuur uit te buiten en te vernietigen. Ook planten en dieren hebben een eigen identiteit. In het evolutieverhaal kunnen we ze zien als onze voorouders.

Lees meer

Transformatieve yoga

Transformatieve yoga

Doe je nog niet aan yoga? Zijn er nog twijfels? Dan is het boek Transformatieve yoga een goede reden om een keer aan yoga te beginnen; de oefeningen zien er uitnodigend en laagdrempelig uit.

Lees meer