BSMN

De behoefte aan Collectief Leiderschap

De behoefte aan Collectief Leiderschap

Bij de Bosjesmannen wordt het leervermogen gevoed door het circulaire leerproces dat gebaseerd is op het doorvertellen van verhalen. Het tweede voorbeeld gaat in op het Visionaire Organisaties, hierbij gaat het veelal om vernieuwend, collectief leiderschap . Het derde voorbeeld beschrijft het model gebaseerd op Netwerkorganisaties. Paul sluit af met de conclusie dat in een sterk veranderende omgeving het paternalistische model van top-down leiderschap niet meer werkt.

Lees meer

Het avontuur van de echte leider

Het avontuur van de echte leider

In 2008 schetst Paul van Montfoort, in het artikel: “Het avontuur van de echte leider” in het tweede nummer van BSMN-Magazine (april 2008), een mooie droom in zijn visie op de perfecte organisatie en leiderschap.

Lees meer