Duurzaamheid

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

De huidige crisis waarin we leven toont uiteenlopende aangrijpingspunten. Ze zijn financieel economisch van aard, maar ook sociaalpolitiek en ecologisch. Zeven auteurs geven in hun publicatie een eigen aanpak van de crisis. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft ons wel een boeiende indruk op de complexiteit van de crisissituatie.

Lees meer

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Eeuwenlang was het duidelijk dat waarde en prijs twee verschillende zaken zijn. Voor Aristoteles is geld gebruiksgoed en middel tot iets anders en winst kan nooit doel op zich worden. De diamant-water paradox verduidelijkt dit verschil tussen waarde en prijs. Niets is zo waardevol als water, maar je kunt er niets mee kopen. Een diamant heeft geen gebruikswaarde maar toch kan je er veel andere dingen voor krijgen, het heeft een hoge prijs.

Lees meer

Hart voor de aarde, Hart voor jezelf.

Hart voor de aarde, Hart voor jezelf.

Zen leraar Brigitte van Baren en soefi kenner Johannes Witteveen Franciscus geven in dit boek een diepgaand commentaar op de spirituele rijkdom van het Handvest van de Aarde. Brigitte laat zich hierbij ook inspireren door de mysticus Franciscus van Assisi.

Lees meer

De kracht van bewustzijn

De kracht van bewustzijn

Stef Freriks gaat in zijn boek dieper in op het plantenleven vanuit hun energieprocessen waar hij op ingaat om ons te helpen tot zelfbewustwording te komen.

Lees meer

The Fruit Hunters

The Fruit Hunters

Filmmaker Yung Chang gaat in op de vervlakkende trend van onze tijd, de ondermijning van de zin van ons leven door de dictatuur van ons economisch systeem, dat gericht is op grootschaligheid van de markt en op die manier op meer geld. De voedselbranche wordt beheerst door de supermarkt met hun streven naar kwantiteit ten koste van de kleine kruidenier die naar kwaliteit streeft. We verleren te genieten van de natuur, te genieten van ons voedsel en de liefde voor de natuur. In zijn film raakt Yung Chang verliefd op de framboos.

Lees meer

Paul de Blot SJ

Paul de Blot SJ

Paul de Blot (1924, Java) studeerde theologie, filosofie en natuurkunde in Indonesië, Nederland en Duitsland. Daarnaast bestudeerde hij ook verschillende talen en culturen van Azië waarbij het accent aanvankelijk was gericht op Japan en later op Indonesië ...

Lees meer

Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Een van de belangrijkste problemen van duurzaamheid is de armoedebestrijding. Een duidelijk antwoord op dit probleem geeft de hoogleraar Gert van Dijk in zijn openbare rede over microfinanciering in ontwikkelingslanden. Microkrediet richt zich primair op de armste der armen.Geef de mensen de kans om zelf een beter bestaan op te bouwen. Met kleine kredieten kun je mensen helpen die niets hebben om zichzelf verantwoordelijk te voelen voor hun bestaan. Dat is de basale vorm van ontwikkelingshulp in de hoop dat deze mensen die kredieten gaan investeren in hun eigen toekomst. Zo kan het bijdragen aan de opbouw van een financiële infrastructuur. Op die manier kan een zinvol bestaan worden opgebouwd, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt.

Lees meer

We willen altijd groeien

We willen altijd groeien

Tegenwoordig is grootschaligheid een ideaal, maar we zien ook hoe de meeste pogingen in deze richting falen. Gelukkig komt er een kentering. Elk levend wezen groeit en streeft naar grootschaligheid. Dat zien we in de natuur in haar streven naar duurzaamheid.

Lees meer

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze toekomst

In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.

Lees meer

Spiritualiteit in bedrijf

Spiritualiteit in bedrijf

Een bedrijf of organisatie staat niet op zichzelf, maar vormt op het diepste zijnsniveau een samenhang met heel de omgeving, met alles. Vanuit hun innerlijke spirituele kracht ontstaan samenhangen en netwerken van waarden die elkaar door hun tegenstelling kunnen verrijken en versterken. Uiteindelijk gaat het altijd om het wel-zijn van de mens, om de beleving van het wel-bevinden in alles wat we doen. Ook de prestatie en de winst – op het doe-niveau van de activiteit – waar het management zich voor inspant- is uiteindelijk gericht op dit wel-zijn.

Lees meer