jean marie

La vie de Jean Marie

La vie de Jean Marie

In ons taalgebruik heeft het begrip liefde zijn rijke inhoud verloren. Het is verarmd tot een nietszeggend begrip. Een bekende theoloog leidde de Bijbelse tekst in met de uitspraak ‘In het begin was de Liefde, maar de Liefde werd niet begrepen’. De oude Grieken waren beter in staat de rijkdom van de liefde onder woorden te brengen in hun grote verscheidenheid aan begrippen. Ze gebruiken termen als eros voor de liefde als erotiek, ludus voor de liefde als spel, pragma voor de pragmatiek als liefde in daden, charis voor de liefde vanuit liefdadigheid en het hart als charismatiek, agape als de meer sociaal gerichte liefde, philia als de liefde voor vrienden en nog meer.

Lees meer