kind

De helse ervaring van een asielkind

De helse ervaring van een asielkind

In ons land blijkt een groot aantal asielkinderen na zes jaar wachten nog steeds geen zekerheid te hebben over hun verblijfstatus, ondanks alle hierover in het verleden gemaakte afspraken. Elke dag leven ze met de onzekerheid of ze mogen blijven. Beseffen we wat dat voor een asielkind betekent?

Lees meer

Kerstmis

Kerstmis

Kerstmis is het feest van het Kind. Het gaat om een verhaal van een kind dat in een onbegrijpelijke situatie geboren wordt en toch gelukkig is. In een tijd van toename van vechtscheidingen waarbij het kind vaak zwaar onder te lijden heeft, kan dit verhaal ons houvast en hoop geven. Het kerstfeest wordt vooral gevierd als een familiefeest. In Zweden komt de Kerstman uit het hoge Noorden op zijn slee met de cadeautjes om de kinderen blij te maken.

Lees meer

Edgar Karssing

Edgar Karssing

Edgar Karssing (1969) is econoom en filosoof en als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Lees meer

Paul de Blot SJ

Paul de Blot SJ

Paul de Blot (1924, Java) studeerde theologie, filosofie en natuurkunde in Indonesië, Nederland en Duitsland. Daarnaast bestudeerde hij ook verschillende talen en culturen van Azië waarbij het accent aanvankelijk was gericht op Japan en later op Indonesië ...

Lees meer

De zorg voor onze jeugd

De zorg voor onze jeugd

Nederland kan niet trots zijn op zijn jeugdzorgbeleid. Dat is erop gericht de jeugd onder controle te houden, maar een kind groeit pas op als het gewaardeerd wordt. Na jarenlang klagen is de overheid nu bezig haar beleid bij te stellen. In 2011 werd de Kinderombudsman als waakhond over onze kinderen aangesteld.

Lees meer

Aandacht voor het gehandicapte kind

Aandacht voor het gehandicapte kind

Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Lees meer

De Leviathan versus ons morele kompas

De Leviathan versus ons morele kompas

Over Hobbes, Marcus Aurelius en vertrouwen - Op dit vertrouwen gaat Edgar Karsing dieper in met het verhaal Leviathan van Thomas Hobbes. Hobbes vraagt zich af hoe de wereld eruit zou zien als iedereen zou doen waar hij of zij zin in heeft zonder vertrouwen. Dat zou een oorlog worden van allen tegen allen. Hij vraagt zich af hoe we dan tot samenwerken kunnen komen. Het antwoord is duidelijk: door relatie gerichte wederkerigheid, dat is door vertrouwen en betrouwbaar te zijn.

Lees meer