leegte

Volheid van leegte

Volheid van leegte

Volheid van leegte lijkt een contradictio in terminis, maar niets is minder waar. De leegte is vol. De volheid is leeg. Probeer de leegte toe te laten in jezelf.

Lees meer