Menselijkheid

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

Boeken over de leefbaarheid van onze wereld

De huidige crisis waarin we leven toont uiteenlopende aangrijpingspunten. Ze zijn financieel economisch van aard, maar ook sociaalpolitiek en ecologisch. Zeven auteurs geven in hun publicatie een eigen aanpak van de crisis. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft ons wel een boeiende indruk op de complexiteit van de crisissituatie.

Lees meer

De helse ervaring van een asielkind

De helse ervaring van een asielkind

In ons land blijkt een groot aantal asielkinderen na zes jaar wachten nog steeds geen zekerheid te hebben over hun verblijfstatus, ondanks alle hierover in het verleden gemaakte afspraken. Elke dag leven ze met de onzekerheid of ze mogen blijven. Beseffen we wat dat voor een asielkind betekent?

Lees meer

We zijn in oorlog?

We zijn in oorlog?

Het is een harde uitspraak van onze premier, een uitspraak met grote gevolgen, omdat die uitgaat van een kloof tussen WIJ en ZIJ, tussen wij en onze vijanden. Het is een weergave van het egocentrische denken van Europa, zoals we dat zagen na de Tweede Wereldoorlog. Het Hitler-regiem was de andere kant van het WIJ, de leiders werden veroordeeld en kregen de doodstraf.

Lees meer

Zijn juridisch procedures belangrijker dan mensenrechten?

Ik las begin juli in Het Parool dat er 50 Amsterdamse gezinnen moeten vertrekken na afloop van de juridische procedures van het kinderpardon. De kinderen, vaak al pubers, zijn hier geboren en getogen, maar moeten toch terug naar een land waarvan ze de taal niet kennen en er volledig vreemd zijn.

Lees meer

Deux jours, une nuit

Deux jours, une nuit

Deze film gaat over de kern van solidariteit die zich voltrekt in een dynamisch spanningsveld tussen eigenbelang en de verantwoordelijkheid voor anderen. Mensen zijn sociale wezens met een individuele persoonlijkheid. Een rationele sleutel voor een goede keuze hierin is niet te vinden. Het voltrekt zich als een leerschool die nooit voltooid is, maar zich wel steeds meer verdiept tot op het spirituele zijnsniveau. Het kan zich in een bepaalde situatie voltrekken als in een gevecht om de eigen baan of zich ontwikkelen naar afstand doen van de eigen rechten. Ik maak keuzes die ik bewust of onbewust ervaar als zinvol. Door een steeds sterker bewustwording van de keuzes groeit er een innerlijke zekerheid om zonder veel moeite en zonder twijfel de juiste beslissingen te nemen, die me rust geven. Het zijn beslissingen die verantwoord zijn en zinvol.

Lees meer

Kerstmis

Kerstmis

Kerstmis is het feest van het Kind. Het gaat om een verhaal van een kind dat in een onbegrijpelijke situatie geboren wordt en toch gelukkig is. In een tijd van toename van vechtscheidingen waarbij het kind vaak zwaar onder te lijden heeft, kan dit verhaal ons houvast en hoop geven. Het kerstfeest wordt vooral gevierd als een familiefeest. In Zweden komt de Kerstman uit het hoge Noorden op zijn slee met de cadeautjes om de kinderen blij te maken.

Lees meer

Donkere wolken van oorlogsgeweld

Donkere wolken van oorlogsgeweld

Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven.

Lees meer

Uitzichtloos

Uitzichtloos

De media overweldigen ons met beelden van ellende die we niet meer kunnen verwerken. De ebola-crisis, terreur, natuurrampen, hongersnood, werkeloosheid. Het lijkt op een uitzichtloze wereld. Daarnaast kan er in onze directe nabijheid iets gebeuren dat ons diep raakt, zoals het verlies van een geliefde, een ongeluk, een dodelijke ziekte, een stukgelopen gezin.

Lees meer

De Islamitische Staat

De Islamitische Staat

De wereld is in opschudding door de opkomst van het islamitisch kalifaat. Het werkt aanstekelijk om ook in andere landen een islamitische staat uit te roepen. Een kalifaat hoeft geen ramp te zijn, want in de zestiende eeuw was er in Europa ook een islamitisch kalifaat in Spanje ...

Lees meer

Aandacht voor het gehandicapte kind

Aandacht voor het gehandicapte kind

Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Lees meer

Alles wordt nieuw

Alles wordt nieuw

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken. De religieuze, spirituele en seculiere kant van ons bestaan hoort tot dezelfde realiteit, die telkens vanuit een andere invalshoek wordt gezien.

Lees meer