Onderwijs

De jeugd komt in opstand

De jeugd komt in opstand

We zien steeds meer onrust onder de jeugd zonder dat we er greep op hebben. De jeugdzorg loopt op een dood spoor. Ons beleid voor jonge jihadstrijders biedt weinig houvast. De meningen over goed onderwijs lopen sterk uiteen en is nu te eenzijdig gericht op verstandelijke kennis. De aanpak van jeugdige asielzoekers is vaak in strijd met de mensenrechten.

Lees meer

Ondernemen vanuit het kindsysteem

Over het kindsysteem; het belangrijkste systeem in zaken doen. Ik ben OK jij bent OK. Over het verschil tussen Sigmund Freud (grondlegger van psychoanalyse) welke analyseert op basis van sexuele emoties.

Lees meer

De vloedgolf van bezuinigingen

De vloedgolf van bezuinigingen

De vloedgolf van bezuinigingen maakt talrijke slachtoffers. Vergeleken met andere landen is Nederland een welvarend land, maar de verdeling van onze rijkdom laat veel te wensen over. De kloof tussen rijk en arm is nog veel te groot als we letten op de groei van het aantal voedselpakketten.

Lees meer

Paul de Blot SJ

Paul de Blot SJ

Paul de Blot (1924, Java) studeerde theologie, filosofie en natuurkunde in Indonesië, Nederland en Duitsland. Daarnaast bestudeerde hij ook verschillende talen en culturen van Azië waarbij het accent aanvankelijk was gericht op Japan en later op Indonesië ...

Lees meer

De jeugd is de grondslag van onze toekomst

De jeugd is de grondslag van onze toekomst

Het is alsof men de taak en het belang van het lager onderwijs bagatelliseert. Onderwijs geven aan jonge mensen en hun vorming is een heel moeilijke taak. Hiervoor is niet enkel deskundigheid vereist maar vooral ook bezieling en begrip voor de zoektocht van jonge mensen.

Lees meer

Tweedehands willen

Tweedehands willen

Een interessante aanpak van bewust wording vanuit een innerlijke vrijheid geeft Nico van Lieshout. Hij kwam als ‘stagiair’ op een middelbare Daltonschool terecht, waar hij in een bewustwordingsproces tot hele nieuwe, diepere inzichten kwam over het onderwijs.

Lees meer

De zorg voor onze jeugd

De zorg voor onze jeugd

Nederland kan niet trots zijn op zijn jeugdzorgbeleid. Dat is erop gericht de jeugd onder controle te houden, maar een kind groeit pas op als het gewaardeerd wordt. Na jarenlang klagen is de overheid nu bezig haar beleid bij te stellen. In 2011 werd de Kinderombudsman als waakhond over onze kinderen aangesteld.

Lees meer

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze toekomst

In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.

Lees meer