Onderwijsvernieuwing

Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

Duurzaam onderwijs is onbetaalbaar?

In een gesprek met Paul de Blot SJ wijst Hannah de Vos-Beckers op de noodzaak van vernieuwing van ons onderwijs waarbij de eigen verantwoordelijkheid meer aandacht moet krijgen. Dat is de centrale waarde voor onze maatschappij die naar duurzaamheid streeft. Hannah toont aan dat haar school hiermee al vijftien jaar aan het pionieren is.

Lees meer

Tweedehands willen

Tweedehands willen

Een interessante aanpak van bewust wording vanuit een innerlijke vrijheid geeft Nico van Lieshout. Hij kwam als ‘stagiair’ op een middelbare Daltonschool terecht, waar hij in een bewustwordingsproces tot hele nieuwe, diepere inzichten kwam over het onderwijs.

Lees meer